Запобігання корупції

Шановний відвідувачу!

Якщо Вам стали відомі факти порушення норм антикорупційного законодавства у ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», а саме:

– отримання неправомірної вигоди (хабар, подарунок, якісь преференції тощо);

– порушення обмеження спільної роботи близьких осіб;

– недотримання обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

– порушення правил етичної поведінки;

– надання керівництвом незаконних доручень,

Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Повідомлення про корупцію:

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

 – письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»: вул. Металістів, 5-А, м. Київ, 03057;

 – у скриньку з повідомленнями ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»;

 – електронною поштою на адресу: info@ak.gov.ua;

 – за телефоном: (044) 204 98 06

Інформація про уповноважену особу:

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, якій можна повідомити про вчинення працівниками ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень –

Тел.: (044) 204 98 06

Зразок повідомлення про корупцію

Антикорупційна програма

Конфлікт інтересів треба знати