Популярні питання
 1. Як потрапити до Реєстру експертів з акредитаційної експертизи у сфері ФПО?
  • Коли оголошений набір кандидатів за певною спеціальністю, треба заповнити анкету, пройти навчання, успішно скласти тести, надіслати всі необхідні документи і тоді наказом Державної Служби якості освіти експерт вноситься до Реєстру.
 2. Якщо змінилися якісь особисті дані з тих, які експерт подавав у анкеті, чи потрібно повідомити про це?
  • Так, протягом місяця потрібно надіслати інформацію щодо змін у відділ по роботі з експертами та акредитації.
 3. Якщо змінилася посада і тепер вона не відповідає Положенню про експерта з акредитаційної експертизи у сфері ФПО?
  • У такому випадку експерт залишається у резерві Реєстру. У разі нової зніми посади, можна подати довідку і знову бути в Реєстрі активних експертів акредитаційної експертизи у сфері ФПО.
 4. Куди звернутися, якщо експерту, якого призначили до складу експертної комісії, стало відомо про конфлікт інтересів?
  • У такому випадку необхідно негайно написати до відділу по роботі з експертами та сертифікації: expert.akr@gmail.com.
 5. Хто ухвалюватиме рішення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти?
  • Рішення про акредитацію/умовну акредитацію/відмову в акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти ухвалює Акредитаційна комісія Державної служби якості освіти України. Склад цієї комісії затверджений наказом Державної служби якості освіти України від… №…
 6. Як взаємодіятиме заклад освіти й експертна група під час проведення акредитаційної експертизи?
  • Взаємодія між закладом освіти й експертною групою відбувається під час проведення акредитаційної експертизи безпосередньо за місцем розташування закладу освіти, куди виїжджає експерт – представник територіального органу Державної служби якості освіти України задля опрацювання чек-листа. Керівник та інші члени експертної групи супроводжують роботу експерта – представника територіального органу в дистанційному режимі.
 7. Що таке чек-лист?
  • Чек-лист питань (завдань) — це документ, який, відповідно до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, складає експертна група за результатами ознайомлення з відгуком про попередній аналіз матеріалів акредитаційної справи (за наявності) та опрацювання матеріалів акредитаційної справи.
  • Чек-лист складається в довільній  формі з метою з’ясування безпосередньо в закладі освіти питань, які потрібно уточнити (наприклад, перевірка забезпеченості приміщеннями навчального призначення, обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, устаткування та програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, соціальної інфраструктури закладу освіти, інформаційного забезпечення (наявність бібліотеки, забезпечення навчальною літературою тощо) та інше). Перелік уточнювальних питань, що входять до чек-листа, не обмежується.
 8. Скільки днів працює експертна група безпосередньо в закладі освіти?
  • Не більше ніж три робочі дні.
 9. Чи має право заклад освіти видавати дипломи у разі відмови в акредитації?
  • Заклад освіти, якому відмовлено в акредитації освітньо-професійної програми, має право, за наявності ліцензії з відповідної спеціальності, продовжувати освітню діяльність за цією освітньо-професійною програмою з видачею документа без зазначення найменування органу акредитації, а в додатку до диплома – інформації про видані відповідні акредитаційні сертифікати, рішення.
 10. Чи має право заклад освіти ознайомитися з чек-листом і звітом експертної групи про результати акредитаційної експертизи?
  • Так. Під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм керівник закладу освіти має право бути ознайомленим з чек-листом та перевіряти відповідність питань (завдань), які аналізуються членом експертної групи. Також на електронну адресу закладу освіти за результатами акредитаційної експертизи надсилатиметься звіт експертної групи. Керівник закладу освіти має право надати до звіту свої мотивовані зауваження.
 11. Чи має право заклад освіти не допускати експертну групу безпосередньо до місця його розташування?
  • Відповідно до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм керівник закладу освіти зобов’язаний допускати члена експертної групи або представника Державної служби якості освіти України до проведення необхідних заходів у закладі освіти щодо виконання чек-листа.
  • Відмова в допуску експертної групи до закладу освіти під час виїзду в узгоджені строки на місце проведення експертизи є підставою для відмови в акредитації, незалежно від встановленого рівня відповідності критеріям.
 12. Які документи потрібно подавати на акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти?
  • Заклад освіти, який бажає акредитувати освітньо-професійну програму, подає до Державної служби якості освіти України такі документи:
   • заяву про акредитацію освітньо-професійної програми;
   • затверджені в установленому порядку освітньо-професійну програму та навчальний план за цією програмою;
   • результати самооцінювання відповідно до критеріїв;
   • рецензії (відгуки) роботодавців та/або керівників баз виробничих практик за останні п’ять календарних років (за наявності).
  • Усі документи засвідчуються кваліфікованим електронним підписом керівника закладу освіти (уповноваженої особи, визначеної наказом керівника закладу освіти) та подаються в електронному вигляді через форму Подати документи для акредитації на сторінці Акредитація вебсайту Державної служби якості освіти України.
 13. Де можна взяти форми документів, які треба подавати на акредитацію?
  • Форми документів можна знайти:
   • На сторінці Акредитація вебсайту Державної служби якості освіти України (посилання: https://sqe.gov.ua/diyalnist/akreditaciya/)
   • На сторінці Фахова передвища освіта вебсайту Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» (посилання: http://ak.gov.ua/index.php/news)
 14. Відповідно до якого документа можна отримати умовну акредитацію на період воєнного стану?
  • Відповідно до Постанови КМУ «Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану» від 21 березня 2022 р. № 338, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1164 від 14.10.2022.
 15. Як подати заяву про видачу/переоформлення сертифіката?
  • Заяву про видачу/переоформлення сертифіката про акредитацію спеціальностей (вища освіта) в умовах воєнного стану можна подати електронною поштою на info@ak.gov.uaТакож приймаються заяви Укрпоштою або Новою поштою.
  • Заяви про переоформлення сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти подаються ТІЛЬКИ електронною поштою на fpo.sqeu@gmail.com .
  • зразки заяв можна знайти на головній сторінці нашого сайту.
 16. Як отримати рахунок на оплату сертифікатів про акредитацію?
  • Рахунки на оплату сертифікатів про акредитацію спеціальностей (вища освіта) надсилаються закладам освіти автоматично.
  • Рахунки на оплату сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищоїосвіти в умовах воєнного стану надсилаються, тільки якщо заклад освіти повідомив про бажання отримати паперовий сертифікат.
  • Рахунки надсилаються Укрпоштою на юридичну адресу закладу освіти. Якщо заклад освіти в процесі перереєстрації юридичної адреси, попередьте про це за телефоном 095 683-18-26 та повідомте, на яку адресу надіслати рахунок. Якщо є можливість самостійно забрати рахунок, попередньо повідомте про це за вищевказаним номером.
 17. Як отримати паперовий сертифікат про акредитацію?
  • Сертифікати про акредитацію спеціальностей (вища освіта):
   • Після подачі заяви та оплати рахунку стан проходження заяви можна відслідковувати в онлайн. Коли з’явиться запис «Сертифікати виготовлено», за телефоном 095 683-18-26 можна уточнити день та час, коли можна забрати сертифікати.
  • Сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти:
   • Після подачі заявки та внесення нового сертифіката в ЄДЕБО, при бажанні отримати паперовий сертифікат про акредитацію, треба зателефонувати за номером 095 683-18-26 для отримання рахунку на оплату сертифікатів. Після оплати рахунку можна відслідковувати стан проходження заяви онлайн. Після появи запису «Сертифікати виготовлено» можна призначати день та час, коли можна забрати сертифікати за вищезгаданим телефоном.
 18. Що потрібно для отримання сертифікатів?
  • сплачений рахунок за сертифікати;
  • довіреність на особу, яка забирає сертифікати;
  • документ, що посвідчує особу;
  • повернення в бухгалтерію Центра екземпляру акту і договору про оплату сертифікатів.
 19. За якою адресою отримують сертифікати?
  • ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»       м. Київ, вул. Металістів, б. 5-а.
 20. Що робити, якщо в ЄДЕБО зникла інформація про сертифікат?
  • Треба надіслати на нашу електронну адресу лист в довільній формі з проханням відновити інформацію про зниклий сертифікат. До листа треба додати скан сертифіката, інформацію щодо якого треба відновити.