Про АКУ

Акредитаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, який забезпечує додержання вимог до атестації та акредитації вищих, професійно-технічних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, підприємств, установ та організацій (далі – заклади освіти) за напрямами (спеціальностями) та професіями підготовки і перепідготовки фахівців післядипломної освіти.

Акредитаційну комісію очолює голова. Головою Комісії за посадою є Міністр освіти і науки.

До складу Акредитаційної комісії входять представники МОН, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), організацій роботодавців, закладів вищої освіти незалежно від форми власності та здобувачів вищої освіти.

Персональний склад Акредитаційної комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Засідання Акредитаційної комісії та її експертних рад проводяться в міру потреби, але не менше ніж раз на місяць протягом навчального року.

Рішення Акредитаційної комісії оформлюються протоколами та затверджуються наказами МОН.

Чинний склад Акредитаційної комісії, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 146 Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 369.

Склад Акредитаційної комісії України

Склад Міжгалузевої експертної ради з питань вищої освіти