ДО УВАГИ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ!

 

Державна служба якості освіти України оголошує додатковий набір кандидатів для участі у відборі експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти за такими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

016 Спеціальна освіта

017 Фізична культура і спорт

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022 Дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035 Філологія

041 Богослов’я

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

081 Право

091 Біологія та біохімія

101 Екологія

102 Хімія

103 Науки про Землю**

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

106 Географія

111 Математика

112 Статистика

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека та захист інформації

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135 Суднобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

143 Атомна енергетика

144 Теплоенергетика

145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

171 Електроніка

172 Електронні комунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175 Інформаційно-вимірювальні технології

176 Мікро- та наносистемна техніка

181 Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

183 Технології захисту навколишнього середовища

184 Гірництво

185 Нафтогазова інженерія та технології

186 Видавництво та поліграфія

187 Деревообробні та меблеві технології

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

211 Ветеринарна медицина

221 Стоматологія

222 Медицина

223 Медсестринство

224 Технології медичної діагностики та лікування

225 Медична психологія

226 Фармація, промислова фармація

227 Терапія та реабілітація

228 Педіатрія

229 Громадське здоров’я

231 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм і рекреація

251 Державна безпека

252 Безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

254 Забезпечення військ (сил)

255 Озброєння та військова техніка

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)***

257 Управління інформаційною безпекою

261 Пожежна безпека

262 Правоохоронна діяльність

263 Цивільна безпека

271 Морський та внутрішній водний транспорт****

272 Авіаційний транспорт

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

281 Публічне управління та адміністрування

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Зареєструватися для участі у відборі можна за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1rs31VlrNVFLgUJskRqnaSlZ_OFURC-vffpS_bQ8RdwI/edit

Для уточнення інформації телефонуйте на номер (044) 290-45-76 або пишіть на електронну адресу expert.akr@gmail.com

 

До уваги закладів освіти щодо переоформлення сертифікатів

про акредитацію ОПП

Інформуємо Вас, що відповідно до наказу МОН України від 05.04.2023 № 392 «Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою кабінету міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1392» підлягають переоформленню чинні сертифікати про акредитацію на сертифікати з новою назвою спеціальності. При цьому назва ОПП має бути збережена та вказана у відповідності з раніше отриманим сертифікатом, що переоформлюється.

 

До уваги закладів фахової передвищої освіти!

Питання підтвердження рішень про акредитацію ОПП ФПО відповідно до наказу МОН України від 05.04.2023 № 392 «Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою кабінету міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1392» див. за посиланням: https://sqe.gov.ua/do-uvagi-zakladiv-fakhovoi-peredvishhoi/

 

ДО УВАГИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ!

 

     Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» за дорученням Державної служби якості освіти України розпочинає серію онлайн-курсів підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти:

 

 

І. Курс підвищення кваліфікації «Сертифікація в деталях для педагогічних працівників» (1 кредит ЄКТС)

У програмі курсу:

 • філософія сертифікації, її мета й нормативно-правове забезпечення;
 • особливості процедури сертифікації, її етапи;
 • функції учасника, експерта та шкільної адміністрації під час сертифікації;
 • докладні роз’яснення, рекомендації й інструменти слухачам курсу для формування необхідних знань і вмінь та їх успішного застосування під час проходження сертифікації.

Зареєструватися для участі в онлайн-курсі «Сертифікація в деталях для педагогічних працівників» можна за посиланням:

Вартість участі – 1200 грн

 

ІІ. Курс підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти з питань формування та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти (1 кредит ЄКТС)

У програмі курсу:

 • державна політика щодо забезпечення якості освіти;
 • формування та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • напрями самооцінювання якості освітньої діяльності;
 • організація проведення самооцінювання якості освітніх та управлінських процесів діяльності закладів загальної середньої освіти з використанням інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти.

     Зареєструватися для участі в онлайн-курсі з питань формування та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти можна за посиланням:

Вартість участі – 1200 грн

 

ІІІ. Курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації-2022» (1 кредит ЄКТС)

 

У програмі курсу:

 • історія сертифікації та результати пілотного проєкту сертифікації в Україні;
 • формування уявлень про місію експерта, його роль та повноваження;
 • методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації;
 • ознайомлення з вимогами щодо заповнення експертного висновку та роботи з ним.

 

Зареєструватися для участі в онлайн-курсі «Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації-2022»  можна за посиланням:

 

Вартість участі – 1200 грн

 

 

     До проведення лекцій залучені фахівці Державної служби якості освіти України. За результатами онлайн-курсів підвищення кваліфікації будуть видані відповідні сертифікати.

 

Онлайн-курси відбуватимуться на платформі Zoom.

Підставою для участі є реєстрація та укладання договору про оплату.

Після реєстрації на Вашу поштову адресу буде надіслано договір про оплату та акт приймання-надання послуг. Заповнені договір про оплату та акт приймання-надання послуг потрібно надіслати на адресу:

03057 м. Київ, вул. Металістів, 5А,

Державна освітня установа

«Навчально-методичний центр з питань якості освіти»

 

 

     Після здійснення оплати на Вашу електронну пошту буде надіслано лист-запрошення з ID та паролем доступу до семінару.

 

Для уточнення інформації телефонуйте на номер (044) 204-98-06 або пишіть на електронну адресу info@ak.gov.ua

До уваги закладів освіти!

 

Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», за дорученням Державної служби якості освіти України та з метою підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, розпочинає серію онлайн-семінарів з питань забезпечення якості освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

 

У програмі:

 • зовнішнє забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 • критерії оцінювання якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою;
 • система внутрішнього забезпечення якості освітньо-професійної програми.

 

За результатами семінару буде видано сертифікат про участь і підвищення кваліфікації.

Онлайн-семінари проходитимуть на платформі Zoom.

Підставою для участі є реєстрація та укладання договору про оплату.

Зареєструватися для участі можна за посиланням:

 

Після реєстрації на Вашу поштову адресу буде надіслано договір про оплату та акт приймання-надання послуг. Заповнені договір про оплату та акт приймання-надання послуг потрібно надіслати на адресу:

03057 м. Київ, вул. Металістів, 5А,

Державна освітня установа

«Навчально-методичний центр з питань якості освіти»

 

Вартість участі – 1200 грн

 

Після здійснення оплати на Вашу електронну пошту буде надіслано лист-запрошення з ID та кодом доступу до семінару.

Для уточнення інформації телефонуйте на такі номери: (044) 204-98-06, (044) 290-45-76.

 

До уваги закладів фахової передвищої освіти!

     На виконання постанови КМУ від 21.03.2022 № 338 повідомляємо:

для отримання позначки «акредитовано» освітньо-професійних програм, що були  переоформлені на підставі акредитації молодшого спеціаліста, де наразі відсутня оплата, необхідно повідомити про це на електрону пошту info@ak.gov.ua, або тел./viber - 0994802735
     З приводу отримання рахунку на оплату або сертифікатів про акредитацію - 0956831826

 

До уваги закладів освіти!

     Для переоформлення сертифікатів про акредитацію виданих Міністерством освіти і науки України з підстав викладених у п. 211 постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978, необхідно:

- надіслати заяву (форма заяви на сайті ak.gov.ua) та скан-копії відповідних сертифікатів на електронну адресу info@ak.gov.ua

     До переоформлення у ЄДБО буде тимчасово внесено дані старих сертифікатів, які підлягають переоформленню (для відкриття можливості отримання дипломів). Зазначені дані буде замінено по завершенню процедур переоформлення.

     Договір та рахунок на оплату відповідних послуг буде надіслано на офіційну пошту закладу освіти після закінчення воєнного стану.

     Бережіть себе! Слава Україні!

 
 
До уваги закладів освіти!

  З метою підвищення кваліфікації працівників закладів освіти (внутрішньокорпоративних експертів), відповідальних за акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, за дорученням Державної служби якості освіти України,  Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» розпочинає серію онлайн-семінарів з питань акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

 У програмі:

 •  нормативно-правові акти як інструмент забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 •  правовий статус безпосередніх учасників акредитаційної експертизи;
 •  порядок проведення акредитаційної експертизи;
 •  процес ухвалення та оскарження рішень;
 •  застосування критеріїв оцінювання освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти;
 •  особливості формування відомостей про самооцінювання.
 •  звіт за результатами акредитаційної експертизи: права та обов'язки закладу фахової передвищої освіти.

  До проведення лекцій залучені фахівці Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

 За результатами семінару буде видано сертифікат про участь.

 Онлайн-семінари проходитимуть на платформі Zoom.

 Підставою для участі є реєстрація та укладання договору про оплату.

 Зареєструватися для участі можна за посиланням:

 Після реєстрації на Вашу поштову адресу буде надіслано договір про оплату та акт приймання-надання послуг. Заповнені договір про оплату та акт приймання-надання послуг потрібно надіслати на адресу:

 03057 м. Київ, вул. Металістів, 5А,

 Державна освітня установа

 «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»

 Вартість участі – 1000 грн

Після здійснення оплати на Вашу електронну пошту буде надіслано лист-запрошення з ID та паролем доступу до семінару.

 Для уточнення інформації телефонуйте на такі номери: (044) 204-98-06, (044) 290-45-76.

 

Державна служба якості освіти розпочинає акредитацію освітньо-професійних програм для закладів, які планують випуск в грудні 2021 – лютому 2022 року

 

18 січня 2022 року Служба розпочинає акредитацію освітньо-професійних програм для закладів, які планують випуск в грудні 2021 – лютому 2022 року за новими, вперше започаткованими освітньо-професійними програмами в межах спеціальностей, та неакредитованими за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Процедура триває два місяці з моменту подання заяви до прийняття рішення. Тим закладам освіти, що планують випуск у червні 2022 року і не мають акредитації рекомендовано подавати документи з березня 2022 року.

Перелік документів і матеріалів, що подає заклад фахової передвищої освіти до Державної служби якості освіти України для проходження акредитації:

 1. Заява про проведення акредитації освітньо-професійної програми (Додаток 3 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (пункт 1 розділу II Положення));
 2. Освітньо-професійна програма та навчальний план (навчальні плани) за цією програмою;
 3. Відомості про самооцінювання відповідно до критеріїв (Додаток 1 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (пункт 2 розділу I Положення));
 4. Рецензії (відгуки) роботодавців та/або керівників баз виробничих практик за останні п’ять років (за наявності).

 

Документи та матеріали подаються через сайт Служби за посиланням:

https://sqe.gov.ua/diyalnist/akreditaciya/

Також нагадуємо, що у березні 2022 року Служба розпочне акредитацію освітньо-професійних програм для закладів, які планують випуск фахівців у червні 2022 року за новими, вперше започаткованими, в межах спеціальностей освітньо-професійними програмами, неакредитованих за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Процедура триває два місяці з моменту подання заяви до прийняття рішення.

 

До уваги закладів фахової передвищої освіти!

Повідомляємо, що з січня 2022 року Державною службою якості освіти України розпочато переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх (освітньо-професійних) програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на сертифікати про акредитацію однойменних освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра.

Відповідно до роз’яснення Міністерства освіти і науки України (лист від 04.01.2022 № 1/17-22) переоформленню підлягають сертифікати про акредитацію освітніх (освітньо-професійних) програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, видані Акредитаційною комісією України, є сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей в межах певних освітніх (освітньо-професійних) програм. Це дає підстави для переоформлення таких сертифікатів на сертифікати про акредитацію однойменних освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до умов, визначених пунктом 10 частини другої розділу XIV Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про фахову перевищу освіту».

 

До уваги закладів фахової передвищої освіти!

        Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2021 р. № 762 «Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2021 за № 1395/37017, Державною службою якості освіти України розпочато прийом заяв на переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності.

      Закладам необхідно подати скановану копію заяви на електронну адресу fpo@sqe.gov.ua за формою згідно Додатку 1 вище зазначеного наказу МОН України. До заяви додаються скановані копії сертифікатів, які підлягають переоформленню.

 

ЗАЯВА
про переоформлення сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти

 

(на бланку організації)

 

«___»____________ 20_ р.  № ________

 

 

Державна служба якості освіти України

 

Заявник
(повна назва закладу освіти / юридичної особи)

 

Код закладу освіти в ЄДЕБО

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)

 

Керівник
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Посада керівника

 

Місцезнаходження юридичної особи

 

Місце провадження освітньої діяльності юридичної особи

 

Номер телефону

 

Адреса електронної пошти

 

Найменування структурного підрозділу юридичної особи (повне найменування відокремленого структурного підрозділу)*

 

Код ВСП в ЄДЕБО*

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)*

 

Керівник структурного підрозділу юридичної особи (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)*

 

Посада керівника структурного підрозділу юридичної особи*

 

Місцезнаходження структурного підрозділу юридичної особи*

 

Місце провадження освітньої діяльності структурного підрозділу юридичної особи*

 

Номер телефону структурного підрозділу юридичної особи*

 

Адреса електронної пошти структурного підрозділу юридичної особи*

 

 

Просимо здійснити переоформлення сертифікатів** про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти на підставі:
________________________________________________________
(зазначається підстава для переоформлення сертифіката)

 

 

Ідентифікатор ОПП в ЄДЕБО

 

Повна назва ОПП

 

Галузь знань

 

Код та назва спеціальності

 

Спеціалізація (за наявності)

 

Ідентифікатор ОПП в ЄДЕБО

 

Рішення про акредитацію

 

Серія, номер, дата видачі сертифіката, який переоформлюється

 

 

 

____________________________________             _________________        _________________________

(найменування посади керівника                                                    (підпис)*                           (Власне Ім’я ПРІЗВИЩЕ)*
структурного підрозділу юридичної особи)*

____________________________________             _________________        _________________________

(найменування посади керівника                                                    (підпис)                             (Власне Ім’я ПРІЗВИЩЕ)
юридичної особи)

 

До уваги закладів фахової передвищої освіти!

З метою своєчасного переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти просимо звернути вашу увагу на ряд типових помилок, які виявлені при розгляді заяв на переоформлення сертифікатів про акредитацію:

– Ідентифікатор та назва ОПП повинні відповідати записам у ЄДЕБО (ця інформація переноситься до сертифіката про акредитацію). Невідповідність такої інформації надає право на відмову у переоформленні сертифіката про акредитацію.

– Відповідно до підпункту 10 пункту 2 розділу XIV Закону України «Про фахову передвищу освіту» на заявленій для переоформлення сертифікату освітній програмі повинен бути наявний контингент здобувачів освіти.

– Переоформленню підлягають сертифікати про акредитацію спеціальностей за переліком галузей знань і спеціальностей, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.

– Назва закладу освіти у сертифікаті не відповідає назві закладу освіти від якого подана заява. В такому разі, якщо заклад освіти було перейменовано відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» додається наказ про перейменування. В інших випадках (злиття, реорганізація, тощо) заклад освіти переоформлює наявний сертифікат в частинні назви закладу звернувшись до Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» та подає його до Служби для отримання сертифікату про акредитацію освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра.

 

ДО УВАГИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ!

24 березня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах, затвердженого постановою КМУ від 09.08.2001 № 978. 

Державна служба якості освіти України уповноважила Державну освітню установу «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» здійснювати оформлення/переоформлення та видачу сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей, освітніх програм у сфері вищої освіти, наданих Міністерством освіти і науки України.

Заяви про видачу/переоформлення сертифікатів про акредитацію необхідно надсилати на адресу ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»: вул. Металістів, 5А, м. Київ, 03057.

Інформація про стан проходження заяв про виготовлення/переоформлення сертифікатів про акредитацію розміщена у розділі «Онлайн» (Реєстрація заяв про видачу/переоформлення сертифікатів про акредитацію).

Відповіді на додаткові питання можна отримати за тел. (044) 204 98 06 або надіславши повідомлення на електронну адресу: info@ak.gov.ua.

      Підписано МЕМОРАНДУМ  ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ПАРТНЕРСТВО між Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» та Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

Меморандум передбачає:

 • розроблення й реалізацію спільних проєктів, що спрямовані на підвищення рівня якості освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»; 
 • врахування аналітичної інформації щодо результатів атестації студентів закладів фахової передвищої освіти у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту при прийнятті рішень під час акредитаційної експертизи;
 • проведення спільних заходів, присвячених питанням щодо підвищення якості фахової передвищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
 • залучення представників Центру тестування до здійснення експертно-консультаційної діяльності при розгляді акредитаційних матеріалів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
 • розроблення та реалізація спільних програм співпраці з питань забезпечення якості освіти, запобігання та протидії корупції.

 

Про зміну органу управління

Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» повідомляє.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 201-р Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» із сфери управління Міністерства освіти і науки України передана до сфери управління Державної служби якості освіти України.

Щодо сертифікатів про акредитацію

     ДОУ "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" повідомляє, сертифікати про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей та освітніх програм, відповідно до рішень Акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року, від 03 червня 2020 року  та від 09 липня 2020 року, від 19 січня 2021 року (протоколи 138, 139, 140, 141) виготовлено.

     У Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) дані про сертифікати буде верифіковано після здійснення оплати за послуги організаційного характеру пов’язані з проведенням акредитаційної експертизи.

     Оригінали сертифікатів про акредитацію можна отримати, попередньо домовившись про дату  та час за ном. тел.: (044) 204 98 06; (063) 684 30 99.

Для отримання сертифікатів необхідно:

-    довіреність;

-    документ, що посвідчує особу;

-    заява про видачу сертифікатів.

За додатковою інформацією звертайтесь за ном. тел. (063) 684 30 99

                                                                                           

Щодо оновлення даних про сертифікати у ЄДЕБО

 До уваги закладів вищої та фахової передвищої освіти! 

 
ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» повідомляє. 

З питань внесення/оновлення даних щодо сертифікатів про акредитацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) закладам освіти необхідно надіслати лист на електронну адресу info@ak.gov.ua, додаючи скановані копії сертифікатів, інформацію про які необхідно оновити.

До уваги закладів фахової передвищої та вищої освіти.

    До уваги закладів фахової передвищої та вищої освіти

      Надаємо роз'яснення Міністерства освіти і науки України щодо оформлення/переоформлення сертифікатів про акредитацію (посилання).

Щодо переоформлення сертифікатів

    У зв’язку з численними зверненнями закладів освіти щодо переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  на сертифікати про акредитацію всіх освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності, повідомляємо, що відповідно до пункту 10 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про фахову передвищу освіту» (набув чинності з 09.08.2019) вищезазначене переоформлення буде можливим за умови наявності контингенту здобувачів освіти на день подання заяви про переоформлення.

Протоколи засідань

Протоколи засідань Акредитаційної комісії з жовтня 2012 року

 

Накази Міністерства про затвердження протокольних рішень Акредитаційної комісії  

Архів протоколів рішень з питань ліцензування, акредитації та атестації з 1993 року

 • Також протколи засідань розміщені на сайті архівних рішень АКУ http://archive.ak.gov.ua/ 

 

 

Щодо акредитації ОКР "молодший спеціаліст"

 До уваги закладів освіти!

     У зв’язку з численними зверненнями щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста повідомляємо, що прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про фахову передвищу освіту» (набув чинності з 09.08.2019) пп. 4, 5 встановлено:

  «4) сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, дійсні на день набрання чинності цим Законом, продовжуються до завершення навчання осіб, які вступили до відповідних закладів освіти для здобуття такого освітньо-кваліфікаційного рівня до 31 грудня 2019 року, без необхідності їх переоформлення у разі завершення строку їх дії;

 5) акредитацію освітньо-професійних програм молодших спеціалістів до завершення відповідної підготовки здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей».

     Отже, заяви про проведення акредитації освітньо-професійних програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста подаються до Міністерства освіти і науки України в порядку, який раніше був передбачений для акредитації напрямів підготовки і спеціальностей.

Повідомлення

       ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» з 01 лютого 2018 року надає доступ до інформації про стан проходження справ у нашій установі 

       Інформація про стан проходження справ розміщена на сайті у розділі «Онлайн».

      Інформація подана про справи, котрі надійшли до нашої установи, починаючи з 1 січня 2018 року. Інформація оновлюється щодня (крім вихідних) до 17 години. У першій колонці зазначено номер справи, за яким її можна ідентифікувати у загальній черзі.

      Розміщуючи цю інформацію, повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» визначено терміни проведення акредитаційної експертизи. Так, попередня експертиза документів проводиться упродовж 20 днів із дня їхнього отримання, рішення про створення експертної комісії – упродовж 15 днів після завершення попередньої експертизи документів.

      Виготовлення сертифікатів про акредитацію здійснюється в порядку загальної черги. Після чергового засідання Акредитаційної комісії, підписання Міністром освіти і науки України наказу про затвердження рішення Комісії, першочергово виготовляються сертифікати про акредитацію напрямів підготовки (спеціальностей) та освітніх програм, стосовно яких прийнято позитивне рішення на цьому засіданні. 

Акредитаційна комісія

Розклад засідань

Видані сертифікати

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: