До уваги закладів фахової передвищої освіти!

        Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2021 р. № 762 «Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2021 за № 1395/37017, Державною службою якості освіти України розпочато прийом заяв на переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності.

      Закладам необхідно подати скановану копію заяви на електронну адресу fpo.sqeu@gmail.com за формою згідно Додатку 1 вище зазначеного наказу МОН України. До заяви додаються скановані копії сертифікатів, які підлягають переоформленню.

 

ЗАЯВА
про переоформлення сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти

 

Заявник
(повна назва закладу освіти / юридичної особи)

 

Код закладу освіти в ЄДЕБО

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)

 

Керівник
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Посада керівника

 

Місцезнаходження юридичної особи

 

Місце провадження освітньої діяльності юридичної особи

 

Номер телефону

 

Адреса електронної пошти

 

Найменування структурного підрозділу юридичної особи (повне найменування відокремленого структурного підрозділу)*

 

Код ВСП в ЄДЕБО*

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)*

 

Керівник структурного підрозділу юридичної особи (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)*

 

Посада керівника структурного підрозділу юридичної особи*

 

Місцезнаходження структурного підрозділу юридичної особи*

 

Місце провадження освітньої діяльності структурного підрозділу юридичної особи*

 

Номер телефону структурного підрозділу юридичної особи*

 

Адреса електронної пошти структурного підрозділу юридичної особи*

 

 

Просимо здійснити переоформлення сертифікатів** про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти на підставі:
________________________________________________________
(зазначається підстава для переоформлення сертифіката)

 

 

Ідентифікатор ОПП в ЄДЕБО

 

Повна назва ОПП

 

Галузь знань

 

Код та назва спеціальності

 

Спеціалізація (за наявності)

 

Ідентифікатор ОПП в ЄДЕБО

 

Рішення про акредитацію

 

Серія, номер, дата видачі сертифіката, який переоформлюється

 

 

 

 
 
До уваги закладів освіти!

  З метою підвищення кваліфікації працівників закладів освіти (внутрішньокорпоративних експертів), відповідальних за акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, за дорученням Державної служби якості освіти України,  Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» розпочинає серію онлайн-семінарів з питань акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

 У програмі:

 •  нормативно-правові акти як інструмент забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 •  правовий статус безпосередніх учасників акредитаційної експертизи;
 •  порядок проведення акредитаційної експертизи;
 •  процес ухвалення та оскарження рішень;
 •  застосування критеріїв оцінювання освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти;
 •  особливості формування відомостей про самооцінювання.
 •  звіт за результатами акредитаційної експертизи: права та обов'язки закладу фахової передвищої освіти.

  До проведення лекцій залучені фахівці Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

 За результатами семінару буде видано сертифікат про участь.

 Онлайн-семінари проходитимуть на платформі Zoom.

 Підставою для участі є реєстрація та укладання договору про оплату.

 Зареєструватися для участі можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1epky3qJO3biH_V1UBdjSzZxYt83PBkfw6Y44t4SKBLA/edit

 Після реєстрації на Вашу поштову адресу буде надіслано договір про оплату та акт приймання-надання послуг. Заповнені договір про оплату та акт приймання-надання послуг потрібно надіслати на адресу:

 03057 м. Київ, вул. Металістів, 5А,

 Державна освітня установа

 «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»

 Вартість участі – 600 грн

Після здійснення оплати на Вашу електронну пошту буде надіслано лист-запрошення з ID та паролем доступу до семінару.

 Для уточнення інформації телефонуйте на такі номери: (044) 204-98-06, (044) 290-45-76.

 

ДО УВАГИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ!

24 березня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах, затвердженого постановою КМУ від 09.08.2001 № 978. 

Державна служба якості освіти України уповноважила Державну освітню установу «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» здійснювати оформлення/переоформлення та видачу сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей, освітніх програм у сфері вищої освіти, наданих Міністерством освіти і науки України.

Заяви про видачу/переоформлення сертифікатів про акредитацію необхідно надсилати на адресу ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»: вул. Металістів, 5А, м. Київ, 03057.

Інформація про стан проходження заяв про виготовлення/переоформлення сертифікатів про акредитацію розміщена у розділі «Онлайн» (Реєстрація заяв про видачу/переоформлення сертифікатів про акредитацію).

Відповіді на додаткові питання можна отримати за тел. (044) 204 98 06 або надіславши повідомлення на електронну адресу: info@ak.gov.ua.

      Підписано МЕМОРАНДУМ  ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ПАРТНЕРСТВО між Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» та Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

Меморандум передбачає:

 • розроблення й реалізацію спільних проєктів, що спрямовані на підвищення рівня якості освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»; 
 • врахування аналітичної інформації щодо результатів атестації студентів закладів фахової передвищої освіти у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту при прийнятті рішень під час акредитаційної експертизи;
 • проведення спільних заходів, присвячених питанням щодо підвищення якості фахової передвищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
 • залучення представників Центру тестування до здійснення експертно-консультаційної діяльності при розгляді акредитаційних матеріалів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
 • розроблення та реалізація спільних програм співпраці з питань забезпечення якості освіти, запобігання та протидії корупції.

 

Про зміну органу управління

Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» повідомляє.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 201-р Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» із сфери управління Міністерства освіти і науки України передана до сфери управління Державної служби якості освіти України.

Щодо сертифікатів про акредитацію

     ДОУ "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" повідомляє, сертифікати про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей та освітніх програм, відповідно до рішень Акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року, від 03 червня 2020 року  та від 09 липня 2020 року, від 19 січня 2021 року (протоколи 138, 139, 140, 141) виготовлено.

     У Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) дані про сертифікати буде верифіковано після здійснення оплати за послуги організаційного характеру пов’язані з проведенням акредитаційної експертизи.

     Оригінали сертифікатів про акредитацію можна отримати, попередньо домовившись про дату  та час за ном. тел.: (044) 204 98 06; (063) 684 30 99.

Для отримання сертифікатів необхідно:

-    довіреність;

-    документ, що посвідчує особу;

-    заява про видачу сертифікатів.

За додатковою інформацією звертайтесь за ном. тел. (063) 684 30 99

                                                                                           

Щодо оновлення даних про сертифікати у ЄДЕБО

 До уваги закладів вищої та фахової передвищої освіти! 

 
ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» повідомляє. 

З питань внесення/оновлення даних щодо сертифікатів про акредитацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) закладам освіти необхідно надіслати лист на електронну адресу info@ak.gov.ua, додаючи скановані копії сертифікатів, інформацію про які необхідно оновити.

До уваги закладів фахової передвищої та вищої освіти.

    До уваги закладів фахової передвищої та вищої освіти

      Надаємо роз'яснення Міністерства освіти і науки України щодо оформлення/переоформлення сертифікатів про акредитацію (посилання).

Щодо переоформлення сертифікатів

    У зв’язку з численними зверненнями закладів освіти щодо переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  на сертифікати про акредитацію всіх освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності, повідомляємо, що відповідно до пункту 10 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про фахову передвищу освіту» (набув чинності з 09.08.2019) вищезазначене переоформлення буде можливим за умови наявності контингенту здобувачів освіти на день подання заяви про переоформлення.

Щодо акредитації ОКР "молодший спеціаліст"

 До уваги закладів освіти!

     У зв’язку з численними зверненнями щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста повідомляємо, що прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про фахову передвищу освіту» (набув чинності з 09.08.2019) пп. 4, 5 встановлено:

  «4) сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, дійсні на день набрання чинності цим Законом, продовжуються до завершення навчання осіб, які вступили до відповідних закладів освіти для здобуття такого освітньо-кваліфікаційного рівня до 31 грудня 2019 року, без необхідності їх переоформлення у разі завершення строку їх дії;

 5) акредитацію освітньо-професійних програм молодших спеціалістів до завершення відповідної підготовки здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей».

     Отже, заяви про проведення акредитації освітньо-професійних програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста подаються до Міністерства освіти і науки України в порядку, який раніше був передбачений для акредитації напрямів підготовки і спеціальностей.

Повідомлення

       ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» з 01 лютого 2018 року надає доступ до інформації про стан проходження справ у нашій установі 

       Інформація про стан проходження справ розміщена на сайті у розділі «Онлайн».

      Інформація подана про справи, котрі надійшли до нашої установи, починаючи з 1 січня 2018 року. Інформація оновлюється щодня (крім вихідних) до 17 години. У першій колонці зазначено номер справи, за яким її можна ідентифікувати у загальній черзі.

      Розміщуючи цю інформацію, повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» визначено терміни проведення акредитаційної експертизи. Так, попередня експертиза документів проводиться упродовж 20 днів із дня їхнього отримання, рішення про створення експертної комісії – упродовж 15 днів після завершення попередньої експертизи документів.

      Виготовлення сертифікатів про акредитацію здійснюється в порядку загальної черги. Після чергового засідання Акредитаційної комісії, підписання Міністром освіти і науки України наказу про затвердження рішення Комісії, першочергово виготовляються сертифікати про акредитацію напрямів підготовки (спеціальностей) та освітніх програм, стосовно яких прийнято позитивне рішення на цьому засіданні. 

Акредитаційна комісія

Розклад засідань

Видані сертифікати

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: