Акредитаційна комісія України (АКУ)

Акредитаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, який забезпечує додержання вимог до атестації та акредитації вищих, професійно-технічних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, підприємств, установ та організацій (далі - навчальні заклади) за напрямами (спеціальностями) та професіями підготовки і перепідготовки фахівців післядипломної освіти.

Акредитаційну комісію очолює голова. Голова Комісії за посадою є Міністром освіти і науки України.

До складу Акредитаційної комісії входять представники МОН, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), організацій роботодавців, вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та здобувачів вищої освіти.

Персональний склад Акредитаційної комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Засідання Акредитаційної комісії та її експертних рад проводяться в міру потреби, але не менше ніж раз на місяць протягом навчального року.

Рішення Акредитаційної комісії оформлюються протоколами та затверджуються наказами МОН.

Чинний склад Акредитаційної комісії, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від від 8 червня 2016 р. № 369 "Про затвердження складу Акредитаційної комісії". Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 965 "Про внесення змін до складу Акредитаційної комісії"

Склад Акредитаційної комісії України 

Державна освітня установа "Навчально методичний центр з питань якості освіти"

Організація роботи Акредитаційної комісії України забезпечується Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» шляхом надання послуг організаційного характеру, пов’язаних з проведенням ліцензування, акредитації та атестації, у тому числі:

  • прийом та реєстрація пакетів документів ліцензійних та акредитаційних справ, які направляються МОН України на розгляд Акредитаційної комісії;
  • підготовка всіх необхідних матеріалів для засідань експертних рад при Акредитаційній комісії, засідань Акредитаційної комісії;
  • організаційне та технічне обслуговування засідань;
  • обробка результатів прийнятих рішень;
  • підготовка та надання аналітичної інформації до МОН України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відомств;
  • надання публічної інформації за запитами навчальних закладів, організацій, підприємств, установ та громадян;
  • виготовлення ліцензій, сертифікатів про акредитацію, свідоцтв про атестацію;
  • організація та забезпечення роботи архіву Акредитаційної комісії;
  • організація фінансового супроводження процесів акредитації та ліцензування тощо. 

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: