Нормативно-правова база

Фільтрація даних в таблиці


Фільтр по всім полям


Фільтр по полям Дата прийняття та Назва документа

Нормативно-правова база

Склад Акредитаційної комісії України

Дата прийняття Номер документа Тип документа Назва документа

05.09.2017

2145-VIII

Закон України

"Про освіту"

10.02.1998

103/98-ВР

Закон України

"Про професійно-технічну освіту"

02.03.2015

222-VIII

Закон України

Про ліцензування видів господарської діяльності

01.07.2014

1556-VII

Закон України

"Про вищу освіту"

09.08.2001

978

Постанова Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах"

29.04.2015

266

Постанова Кабінету Міністрів Міністру

"Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

20.06.2007

839

Постанова Кабінету Міністрів України

"Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"

27.08.2010

787

Постанова Кабінету Міністрів України

"Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра"

12.02.1996

200

Постанова Кабінету Міністрів України

"Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"

30.12.2015

1187

Постанова Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"

29.08.2003

1380

Постанова Кабінету Міністрів України

"Про ліцензування освітніх послуг"

19.12.2016

1565

Наказ Міністерства освіти і науки України 

"Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей"

30.10.2017

1432

Наказ Міністерства освіти і науки України 

"Про визнання освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей"

08.06.2016

369

Постанова Кабінету Міністрів України

"Про затвердження складу Акредитаційної комісії"

13.06.2012

689

Наказ Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту

"Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу"

Розклад засідань

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: