Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 109

03 червня 2014 року відбулося засідання Акредитаційної комісії, на якому було розглянуто питання щодо акредитації та ліцензування у вищих навчальних закладах; атестації та ліцензування у професійно-технічних навчальних закладах; зміни ліцензованих обсягів.
Заслухано результати планової перевірки Приватного вищого навчального закладу «Інститут екранних мистецтв», у т. ч. «Київського коледжу екранних мистецтв» — відокремленого підрозділу ПВНЗ «Інститут екранних мистецтв».
Ухвалено питання щодо продовження строку дії ліцензій на підготовку (перепідготовку), підвищення кваліфікації та сертифікатів про акредитацію вищим та професійно-технічним навчальним закладам.

Зокрема:

 до 30 листопада 2014 року  продовжити строк дії:

  • ліцензій:

1) на підготовку (перепідготовку) фахівців за напрямами підготовки, спеціальностями тим навчальним закладам, заяви про акредитацію та акредитаційні справи яких зареєстровані в Міністерстві освіти і науки України до 20 червня 2014 р. включно;
2) на підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами підготовки, спеціальностями, програмами, посадами, післядипломну освіту, підготовку за спеціалізованими програмами, в інтернатурі, ординатурі, підготовку громадян України та іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади, підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки, спеціальностями, підвищення їх кваліфікації, військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу тим навчальним закладам, заяви про ліцензування (продовження строку дії ліцензії) та ліцензійні справи яких зареєстровані в Міністерстві освіти і науки України до 20 червня 2014 р. включно.

  • сертифікатів про акредитацію за статусами вищого навчального закладу (рівнями):

1) тим навчальним закладам, заяви про акредитацію та акредитаційні справи яких зареєстровані в Міністерстві освіти і науки України до 20 червня 2014 р. включно;

до 31 грудня 2014 року продовжити строк дії ліцензій на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти, строк дії яких завершується в період із січня до травня 2014 р., навчальним закладам, підприємствам, установам, організаціям, які у вказаний період до завершення строку дії власної ліцензії подали документи у встановленому порядку для здійснення передбаченої чинним законодавством процедури продовження строку дії ліцензії (на атестацію або повторне ліцензування) до департаментів (управлінь) освіти і науки облдержадміністрацій та КМДА.
Акредитаційною комісією також запропоновано винести на розгляд Уряду документи про поновлення скасованої постанови Кабінету Міністрів України, яка регламентує діяльність дослідницьких інститутів.
Порушено питання про діяльність навчально-консультаційних центрів. Запропоновано нові ліцензії на провадження освітньої діяльності таким центрам не видавати й на наступному засіданні Акредитаційної комісії розглянути правомірність акредитації та ліцензування НКЦ.
Здійснено ротацію голів окремих експертних рад при Акредитаційній комісій: з права, державного управління, економіки та культури, мистецтва, туризму.

Чергове засідання Акредитаційної комісії планується у червні 2014 року.

 

Розклад засідань

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: