Спрощено процедуру ліцензування

Спрощено процедуру ліцензування, зокрема внесено зміни до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 (зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 233 «Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»).
Відповідно до цього Порядку усі ліцензійні справи не розглядатимуться експертними радами при Акредитаційній комісії, а передаватимуться разом із висновками експертної комісії на розгляд до Акредитаційної комісії.

У разі негативного висновку експертної комісії, проведення повторної експертизи, відмови у видачі відповідної ліцензії протягом року або надходження звернення щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації висновок (висновки) експертної комісії разом із заявою та документами подаватимуться:
- до міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії;
- до експертної ради з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів Акредитаційної комісії (у сфері професійно-технічної освіти).

При ліцензуванні підготовки до вступу громадян України, іноземців та осіб без громадянства не буде встановлюватися ліцензований обсяг.

У разі відмови у видачі ліцензії навчальному закладу, фізичній особі – підприємцю не потрібно чекати 1 рік, щоб знову подати заяву про видачу ліцензії до органу ліцензування. З цього приводу можна повторно звернутися після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії. У випадку виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником для видачі ліцензії, – не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Новим є також положення Порядку, що грунтується на принципі мовчазної згоди. Зокрема в п. 20 вказано, що якщо у строки, визначені у Порядку, органом ліцензування не прийнято рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії, навчальний заклад, фізична особа – підприємець мають право провадити відповідні види освітньої діяльності без одержання ліцензії.
Змінено та спрощено також перелік документів, які подаються до органу ліцензування разом із заявою про проведення ліцензування.

 

Розклад засідань

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: