Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 112

22 вересня 2014 року під головуванням Міністра освіти і науки України Сергія Квіта відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії.

У результаті обговорень на засіданні були розглянуті питання та ухвалені рішення щодо ліцензування напрямів підготовки (спеціальностей) у вищих навчальних закладах; підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підготовки (перепідготовки) іноземців та осіб без громадянства за напрямами (спеціальностями), післядипломної освіти (спеціалізації, розширення профілю (підвищення кваліфікації), акредитації напрямів (спеціальностей) у вищих навчальних закладах, зміни ліцензованих обсягів; ліцензування та атестації у сфері професійно-технічної освіти.

Уперше звітувала про результати своєї роботи міжгалузева експертна рада з вищої освіти, яка була створена рішенням Акредитаційної комісії від 30.07.2014, протокол № 111, у зв’язку з внесенням змін постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2014 № 233 до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».

Під час засідання Акредитаційної комісії розглянуто питання щодо ліцензування підготовки молодших спеціалістів і спеціалістів у системі вищої освіти. Відповідно до нової редакції Закону України «Про вищу освіту» ці освітньо-кваліфікаційні рівні в системі вищої освіти відсутні. При цьому підпунктами 1 і 3 частини другої розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і молодшого спеціаліста, що започаткована вищими навчальними закладами до набуття чинності цим Законом (до 6 вересня 2014 року), продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка – диплома спеціаліста (молодшого спеціаліста). Водночас «освітня діяльність» може здійснюватися і, відповідно, вважатися «започаткованою» лише після та за умови отримання ліцензії на таку освітню діяльність. Після набуття чинності Закону Міністерство не має права проводити ліцензійну експертизу та видавати ліцензії на підготовку (перепідготовку) спеціалістів і молодших спеціалістів, оскільки такі рівні вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні рівні) в системі вищої освіти не передбачені Законом. На підставі цього Акредитаційна комісія прийняла рішення відмовити вищим навчальним закладам у видачі ліцензії на підготовку (перепідготовку) спеціалістів і молодших спеціалістів у зв’язку набуттям чинності нового Закону України «Про вищу освіту» та поінформувати вищі навчальні заклади про це рішення.

Враховуючи особливості державних професійно-технічних навчальних закладів в умовах антитерористичної операції на своєму засіданні Акредитаційна комісія ухвалила рішення продовжити до 01 липня 2015 року строк дії ліцензій на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти державним (комунальним) навчальним закладам, підприємствам, установам, організаціям у Донецькій та Луганській областях.

 

 

Розклад засідань

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: