Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 114

27 січня 2015 року під головуванням Міністра освіти і науки України Сергія Квіта відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії.

 На засіданні були розглянуті питання та ухвалені рішення щодо ліцензування напрямів підготовки (спеціальностей) у вищих навчальних закладах; підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підготовки (перепідготовки) іноземців та осіб без громадянства за напрямами (спеціальностями), післядипломної освіти (спеціалізації, розширення профілю (підвищення кваліфікації), акредитації напрямів (спеціальностей) у вищих навчальних закладах, продовження строку дії ліцензій та сертифікатів про акредитацію, зміни ліцензованих обсягів; питання щодо ліцензування та атестації у сфері професійно-технічної освіти.

Для забезпечення дотримання принципів відкритості та прозорості, передбачених ст. 4 Закону України «Про адміністративні послуги», установлено, що:

а) розсилка матеріалів, які виносяться на розгляд чергового засідання Акредитаційної комісії, здійснюється електронною поштою членам Акредитаційної комісії за 5 днів до дати його проведення. У зв’язку з цим, включення документів до зазначених матеріалів припиняється за 7 календарних днів до цієї дати;

б) члени Акредитаційної комісії можуть ознайомитися з документами та справами, які виносяться на розгляд чергового засідання Акредитаційної комісії, за 5 днів до дати  його проведення.

За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії та з метою дотримання прав студентів (учнів), у тому числі реалізації їхніх прав на пільговий проїзд у залізничному транспорті, ухвалено рішення про внесення вищими та професійно-технічними навчальними закладами інформації щодо контингенту студентів (учнів), зокрема і в структурних підрозділах, у Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Розглянуто питання щодо упровадження в практику на етапі подання документів на акредитацію перевіряти наявність інформації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти щодо контингенту студентів за напрямами та спеціальностями, що акредитуються.

Розклад засідань

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: