Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 115


31 березня 2015 року під головуванням Міністра освіти і науки України Сергія Квіта відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії.

  На засіданні розглянуті питання та ухвалені рішення щодо ліцензування напрямів підготовки (спеціальностей) у вищих навчальних закладах; підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підготовки (перепідготовки) іноземців та осіб без громадянства за напрямами (спеціальностями), післядипломної освіти (спеціалізації, розширення профілю (підвищення кваліфікації), акредитації напрямів (спеціальностей) у вищих навчальних закладах, продовження строку дії ліцензій та сертифікатів про акредитацію, зміни ліцензованих обсягів; питання щодо ліцензування та атестації у сфері професійно-технічної освіти.

Ухвалено рішення щодо анулювання ліцензій, виданих вищим навчальним закладам, які відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» No 254-VIII від 17 березня 2015 р. знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської області та до визначеного законодавством часу не виконали розпорядження Міністерства освіти і науки України про переміщення навчальних закладів на територію, підконтрольну Україні, і не переоформили ліцензії відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
 
Акредитаційною комісією на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 28.11.2014 No 1/9-616 «Щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів» розглянуто питання доцільності діяльності низки вищих навчальних закладів, зважаючи на очевидну невідповідність їхньої освітньої діяльності ліцензійним умовам та подання в окремих випадках недостовірної інформації.
 
За результатами обговорення та за дозволом Кабінету Міністрів
України Державній інспекції навчальних закладів України доручено у місячний строк провести комплексну перевірку 33-х ВНЗ. За результатами перевірки буде розглянуто питання щодо припинення діяльності цих навчальних закладів після завершення 2014/15 навчального року.

Розклад засідань

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: