Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 119

   17 листопада 2015 року під головуванням Міністра освіти і науки України Сергія Квіта відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії.

   На засіданні були розглянуті питання та ухвалені рішення щодо акредитації напрямів (спеціальностей) у вищих навчальних закладах, продовження строку дії сертифікатів про акредитацію, акредитацію підготовки фахівців з військових спеціальностей та ліцензування військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу; питання щодо ліцензування та атестації у сфері професійно-технічної освіти.

    Розглянуто і затверджено питання щодо збільшення ліцензованого обсягу через започаткування заочної форми навчання відповідно до поданих заяв навчальних закладів.

Анульовано ліцензії для:

  • Корсунь-Шевченківського навчально-консультаційного центру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
  • Чернігівської філії Приватного вищого навчального закладу «Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету»;
  • Відокремленого підрозділу «Броварський факультет Київського національного університету культури і мистецтв»;
  • Відокремленого підрозділу «Кіровоградський факультет Київського національного університету культури і мистецтв»;
  • Відокремленого підрозділу «Харківський факультет Київського національного університету культури і мистецтв»;
  • Відокремленого підрозділу «Ужгородський факультет Київського національного університету культури і мистецтв»;
  • Севастопольського відділення Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ.

    Прийнято рішення позбавити вищі навчальні заклади, які розташовані на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та на окупованих територіях Автономної Республіки Крим і  м. Севастополя, ліцензій на здійснення освітньої діяльності.

   Окремим питанням Акредитаційна комісія розглянула первинну акредитацію заявлених спеціальностей у Національному університеті «Одеська юридична академія» та приватного навчального закладу «Міжнародний гуманітарний університет».

   За результатами обговорення, вислухавши представників Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету, та на підставі поданої інформації головою ДІНЗ Гураком Р.В. що підтвердив розбіжність інформації щодо кадрового складу,  матеріально-технічної бази, виконання навчальних програм у поданих закладами матеріалах для акредитації та його фактичного стану у вузах,члени Акредитаційної комісії України прийняли рішення відмовити у первинній акредитації магістрів Національному університету «Одеська юридична академія» за спеціальностями «Соціологія» та «Політологія», а також Міжнародному гуманітарному університету у першій акредитації бакалаврів із спеціальності «Фармація» та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст із спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів».

Державною інспекцією навчальних закладів України надано інформацію про результати позапланової вибіркової виїзної перевірки та прийнято рішення:  

  • анулювати  ліцензію від 07.05.2013 серія АЕ № 270283   Приватного вищого навчального закладу «Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом» для  Коледжу «Інтелект»   на   підготовку молодших спеціалістів  з   спеціальностей  5.03050801 «Фінанси і кредит» та 5.03050901 «Бухгалтерський облік» за денною  формою навчання; 
  • анулювати ліцензію від 02.07.2013 серія АЕ № 270195  Ірпінській фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю на підготовку   бакалаврів,  спеціалістів, магістрів з напрямів та спеціальностей підготовки 6.030401, 7.03040101, 8.03040101 «Правознавство», 6.030508, 8.03050801 «Фінанси і кредит»  за денною і заочною формами навчання.

   Директором Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» Олександром Смирновим було запропоновано та підтримано членами Акредитаційної комісії оприлюднювати на офіційному сайті Акредитаційної комісії України (http://ak.gov.ua) експертні висновки про проведення акредитаційної експертизи. Оприлюднення експертних висновків з акредитації спеціальностей відповідає вимогам Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (схвалених Міністерською конференцією в Єревані, 14 - 15 травня 2015 року),  практикується Європейськими агенціями із забезпечення якості освіти, забезпечує прозорість у системі вищої освіти та дозволить студентам та абітурієнтам отримувати інформацію щодо відповідності спеціальностей та навчальних програм акредитаційним вимогам.  

   Слід зазначити, що всі протокольні рішення пов’язані з ліцензуванням та акредитацією починаючи з 1993 року, зокрема,  Міжгалузевої республіканської акредитаційної комісії, Міжгалузевої акредитаційної комісії та Державної акредитаційної комісії відтепер доступні на офіційному сайті Акредитаційної комісії України  http://ak.gov.ua/protokolu-zasidanj

 

Розклад засідань

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: