Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 111

30 липня 2014 року під головуванням Міністра освіти і науки України Сергія Квіта відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії.

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 110

Чергове засідання Акредитаційної комісії відбулося 08 липня 2014 року. Були розглянуті питання щодо акредитації та ліцензування напрямів підготовки (спеціальностей) у вищих навчальних закладах; атестації та ліцензування у професійно-технічних навчальних закладах; акредитації за певним статусом (рівнем) вищих навчальних закладів; зміни ліцензованих обсягів; встановлення нового строку дії ліцензій; внесення змін до персонального складу окремих експертних рад.

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 109

03 червня 2014 року відбулося засідання Акредитаційної комісії, на якому було розглянуто питання щодо акредитації та ліцензування у вищих навчальних закладах; атестації та ліцензування у професійно-технічних навчальних закладах; зміни ліцензованих обсягів.
Заслухано результати планової перевірки Приватного вищого навчального закладу «Інститут екранних мистецтв», у т. ч. «Київського коледжу екранних мистецтв» — відокремленого підрозділу ПВНЗ «Інститут екранних мистецтв».
Ухвалено питання щодо продовження строку дії ліцензій на підготовку (перепідготовку), підвищення кваліфікації та сертифікатів про акредитацію вищим та професійно-технічним навчальним закладам.

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 108

27 грудня 2013 року відбулося засідання Акредитаційної комісії, під час якого розглядалися питання  акредитації та ліцензування у вищих навчальних закладах, атестації та ліцензування у професійно-технічних навчальних закладах. Акредитаційна комісія  ухвалила нову редакцію Положення про експертну раду при Акредитаційній комісії, перелік експертних рад і розподіл напрямів, спеціальностей та інших освітніх послуг у сфері вищої і професійної освіти за експертними радами при Акредитаційній комісії, склад експертних рад при Акредитаційній комісії та призначення голів експертних рад.

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 107

8 листопада 2013 року відбулося засідання Акредитаційної комісії. 
Окрім питань з акредитації, ліцензування у сфері вищої освіти, ліцензування та атестації навчальних закладів з професійно-технічної освіти, розглядалися також результати перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України.

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 106

27 вересня 2013 року відбулося засідання Акредитаційної комісії, під час якого розглядалися питання акредитації напрямів підготовки і спеціальностей, надання ліцензій на підготовку за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями, на підвищення кваліфікації (розширення профілю), спеціалізації, на підготовку  фахівців за програмами іноземних навчальних закладів, на провадження освітньої діяльності з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян, підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями), змін ліцензованих обсягів у вищих навчальних закладах України.

Відбулося засідання експертної ради з ПТО

11 вересня 2013 року відбулося засідання експертної ради з професійно-технічної освіти з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів при Акредитаційній комісії України.
За поданням Львівської обласної державної адміністрації Експертна рада ухвалила оновлений склад регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів у Львівської області.
На засідання експертної ради розглядалися питання щодо атестації професійно-технічних навчальних закладів з робітничих професій, надання ліцензій на провадження освітньої діяльності з професійно-технічної освіти, а також питання анулювання ліцензій за заявами навчальних закладів.

Рішення про продовження строку дії ліцензій та сертифікатів про акредитацію за статусом (рівнем) вищого навчального закладу

Акредитаційною комісією України 27 червня 2013 р. прийнято рішення про продовження строку дії ліцензій та сертифікатів про акредитацію за статусом (рівнем) вищого навчального закладу тим навчальним закладам, справи яких зареєстровані в МОН України до 27 червня 2013 р. включно.

Розклад засідань

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: