Спрощено процедуру ліцензування

Спрощено процедуру ліцензування, зокрема внесено зміни до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 (зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 233 «Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»).
Відповідно до цього Порядку усі ліцензійні справи не розглядатимуться експертними радами при Акредитаційній комісії, а передаватимуться разом із висновками експертної комісії на розгляд до Акредитаційної комісії.

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 108

27 грудня 2013 року відбулося засідання Акредитаційної комісії, під час якого розглядалися питання  акредитації та ліцензування у вищих навчальних закладах, атестації та ліцензування у професійно-технічних навчальних закладах. Акредитаційна комісія  ухвалила нову редакцію Положення про експертну раду при Акредитаційній комісії, перелік експертних рад і розподіл напрямів, спеціальностей та інших освітніх послуг у сфері вищої і професійної освіти за експертними радами при Акредитаційній комісії, склад експертних рад при Акредитаційній комісії та призначення голів експертних рад.

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 107

8 листопада 2013 року відбулося засідання Акредитаційної комісії. 
Окрім питань з акредитації, ліцензування у сфері вищої освіти, ліцензування та атестації навчальних закладів з професійно-технічної освіти, розглядалися також результати перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України.

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 106

27 вересня 2013 року відбулося засідання Акредитаційної комісії, під час якого розглядалися питання акредитації напрямів підготовки і спеціальностей, надання ліцензій на підготовку за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями, на підвищення кваліфікації (розширення профілю), спеціалізації, на підготовку  фахівців за програмами іноземних навчальних закладів, на провадження освітньої діяльності з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян, підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями), змін ліцензованих обсягів у вищих навчальних закладах України.

Відбулося засідання експертної ради з ПТО

11 вересня 2013 року відбулося засідання експертної ради з професійно-технічної освіти з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів при Акредитаційній комісії України.
За поданням Львівської обласної державної адміністрації Експертна рада ухвалила оновлений склад регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів у Львівської області.
На засідання експертної ради розглядалися питання щодо атестації професійно-технічних навчальних закладів з робітничих професій, надання ліцензій на провадження освітньої діяльності з професійно-технічної освіти, а також питання анулювання ліцензій за заявами навчальних закладів.

Рішення про продовження строку дії ліцензій та сертифікатів про акредитацію за статусом (рівнем) вищого навчального закладу

Акредитаційною комісією України 27 червня 2013 р. прийнято рішення про продовження строку дії ліцензій та сертифікатів про акредитацію за статусом (рівнем) вищого навчального закладу тим навчальним закладам, справи яких зареєстровані в МОН України до 27 червня 2013 р. включно.

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: