Нормативно-правова база

Фільтрація даних в таблиці


Фільтр по всім полям


Фільтр по полям Дата прийняття та Назва документа

Нормативно-правова база

Склад Акредитаційної комісії України

Дата прийняття Номер документа Тип документа Назва документа
05.09.2017 2145-VIII Закон України "Про освіту"
10.02.1998 103/98-ВР Закон України "Про професійно-технічну освіту"
02.03.2015 222-VIII Закон України

Про ліцензування видів господарської діяльності

01.07.2014 1556-VII Закон України "Про вищу освіту"
09.08.2001 978 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах"
29.04.2015 266 Постанова Кабінету Міністрів Міністру "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"
20.06.2007 839 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"
08.08.2007 1019 Постанова Кабінету Міністрів Міністру "Про ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх послуг"
27.08.2010 787 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра"
18.09.2013 692 Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
08.06.2016 369 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження складу Акредитаційної комісії"
24.12.2003 847 Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів"
27.01.2007 58 Наказ Міністерства освіти і науки України "Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"
13.07.2007 604 Наказ Міністерства освіти і науки України "Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"
07.09.2007 794 Наказ Міністерства освіти і науки України "Про постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1019"
09.11.2010 1067 Наказ Міністерства освіти і науки України "Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо- кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787"
13.06.2012 689 Наказ Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту "Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу"

Розклад засідань

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: