Актуально

Кабмін прийняв зміни до постанови № 567 , яка врегулює питання акредитації напрямів підготовки і спеціальностей у ВНЗ

18 травня на засіданні Уряду було прийнято зміни щодо врегулювання питання акредитації напрямів підготовки та спеціальностей у ВНЗ.
Прийнятий Кабміном акт дозволяє МОН продовжувати передбачені законодавством функції акредитації напрямів підготовки, спеціальностей до завершення повного циклу освітньої діяльності, що провадиться ВНЗ і започаткована до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1117 «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів».

 

Для представників засобів масової інформації  

На засідання Акредитаційної комісії допускаються виключно акредитовані представники засобів масової інформації.

Акредитація на будь-який захід, що проводиться Міністерством освіти і науки України, є обов’язковою. Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється прес-службою Міністерства після оприлюднення анонсу на відповідну подію, до 18 год. 00 хв. дня, що передує дню засідання. Акредитація здійснюється за тел. (044) 481-32-62.

Допуск на місце проведення будь-якого заходу Міністерства представників ЗМІ здійснюється виключно за попередньо складеними прес-службою списками акредитації журналістів.

 

ДО УВАГИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1. ПИТАННЯ АКРЕДИТАЦІЇ

1.1 Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2016 № 498 «Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей» надання послуг організаційного характеру, пов′язаних з проведенням акредитації напрямів підготовки, спеціальностей у сфері вищої освіти, покладаються на Державну освітню установу «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». 

Наказ набирає чинності з 23 травня 2016 року.

Отже, з 23.05.2016 акредитаційні справи та заяви навчальних закладів про проведення первинної/чергової акредитаційної експертизи необхідно подавати до ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»,  за адресою: м. Київ, вул. Металістів, 5-А, ІІІ поверх.  

РЕЄСТРАЦІЯ В СИСТЕМІ ЄДЕБО НЕ ПОТРІБНА. (Прийом акредитаційних справ відбувається без запису).

Довідки за телефонами: 044 204-98-06, 044 456-85-67. 

1.2 Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» здійснює першочерговий розгляд акредитаційних справ та проведення процедури акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальностями визначеними Переліком галузей знань і спеціальностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266, для забезпечення заходів щодо організації випуску студентів і своєчасного одержання дипломів про здобуту освіту державного зразка.

1.3 Відповідно до Наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565 "Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей", Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» здійснює переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей вищим навчальним закладам відповідно до отриманих ліцензій та витягів щодо права здійснення освітньої діяльності закладів освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти у зв’язку із запровадженням переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, відповідно до актів узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти до 31 серпня 2016 року.

Розгляд заяв про переоформлення сертифіката про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста здійснюється у пріоритетному порядку поза чергою.Зразок заяви.

1.4 На виконання п. 17 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» акредитація підготовки магістрів за спеціальністю дає навчальному закладу право на продовження строку дії сертифікатів про акредитацію підготовки спеціалістів за відповідною спеціальністю, бакалаврів за відповідним напрямом підготовки, крім відокремлених структурних підрозділів, на строк дії сертифіката про акредитацію підготовки магістрів навчальний заклад подає заяву в ДОУ "Навчально-методичний центр з питань якості освіти". Зразок заяви.

1.5 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014, з урахуванням пункту 2 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» № 1731-VIII від 03.11.2016 «Дія акредитаційних сертифікатів тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, які на день переміщення з тимчасово окупованої території або з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, були чинними, продовжується на період проведення антитерористичної операції, але не більш як на п’ять років з дня закінчення терміну дії відповідних акредитаційних сертифікатів», навчальний заклад подає заяву до Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». Зразок заяви. Питання щодо продовження строку дії сертифікатів про акредитацію буде включено до порядку денного чергового засідання Акредитаційної комісії.

2. ПИТАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

З питань ліцензування, виготовлення/переоформлення ліцензій необхідно звертатися до Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України.  Директор департаменту - 044 481-32-72. 

Акредитаційна Комісія

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 125

   26 квітня 2017 року під головуванням Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії.

На засіданні розглянуті питання та ухвалені рішення щодо: акредитації напрямів (спеціальностей) у вищих навчальних закладах, продовження строку дії сертифікатів про акредитацію, продовження та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей тимчасово переміщених вищих навчальних закладів на період проведення антитерористичної операції, питання щодо атестації у сфері професійно-технічної освіти.

З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії низці навчальних закладів відмовлено в продовженні строку дії сертифікатів про акредитацію підготовки спеціалістів (бакалаврів) на строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки магістрів з таких причин: 1) термін дії сертифіката закінчився; 2) акредитація підготовки магістрів проведена до набрання чинності постанови КМУ № 507 від 27.05.2014 (15.10.2014).

З протоколом рішення Акредитаційної комісії можна ознайомитись у розділі "Протоколи засідань"

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 124


  02 березня 2017 року під головуванням Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії.

На засіданні розглянуті питання та ухвалені рішення щодо:  акредитації напрямів (спеціальностей) у вищих навчальних закладах, продовження строку дії сертифікатів про акредитацію, продовження та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей тимчасово переміщених вищих навчальних закладів на період проведення антитерористичної операції, анулювання сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей навчальним закладам, розташованим на тимчасово непідконтрольних органам державної влади України.

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 123

  20 грудня 2016 року під головуванням Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії.

На засіданні розглянуті питання та ухвалені рішення щодо акредитації напрямів (спеціальностей) у вищих навчальних закладах, продовження строку дії сертифікатів про акредитацію, питання щодо атестації у сфері професійно-технічної освіти.

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: