19 лютого 2021 року відбувся публічний звіт голови Державної служби якості освіти України за 2020 рік. У своєму виступі Руслан ГУРАК зауважив, що минулого року Служба, працюючи в умовах карантинних обмежень, оперативно адаптувала процедури забезпечення якості освіти, впровадивши очно-дистанційні підходи. 

 Більш детально: https://bit.ly/37qgFWT

      Підписано МЕМОРАНДУМ  ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ПАРТНЕРСТВО між Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» та Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

Меморандум передбачає:

  • розроблення й реалізацію спільних проєктів, що спрямовані на підвищення рівня якості освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»; 
  • врахування аналітичної інформації щодо результатів атестації студентів закладів фахової передвищої освіти у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту при прийнятті рішень під час акредитаційної експертизи;
  • проведення спільних заходів, присвячених питанням щодо підвищення якості фахової передвищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
  • залучення представників Центру тестування до здійснення експертно-консультаційної діяльності при розгляді акредитаційних матеріалів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
  • розроблення та реалізація спільних програм співпраці з питань забезпечення якості освіти, запобігання та протидії корупції.

 

Про зміну органу управління

Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» повідомляє.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 201-р Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» із сфери управління Міністерства освіти і науки України передана до сфери управління Державної служби якості освіти України.

Щодо сертифікатів про акредитацію

     ДОУ "Навчально-методичний центр з питань якості освіти" повідомляє, сертифікати про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей та освітніх програм, відповідно до рішень Акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року, від 03 червня 2020 року  та від 09 липня 2020 року (протоколи 138, 139, 140) виготовлено.

     У Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) дані про сертифікати буде верифіковано після здійснення оплати за послуги організаційного характеру пов’язані з проведенням акредитаційної експертизи.

     Оригінали сертифікатів про акредитацію можна отримати, попередньо домовившись про дату  та час за ном. тел.: (044) 204 98 06; (063) 684 30 99.

Для отримання сертифікатів необхідно:

-    довіреність;

-    документ, що посвідчує особу;

-    заява про видачу сертифікатів.

За додатковою інформацією звертайтесь за ном. тел. (063) 684 30 99

                                                                                           

Щодо оновлення даних про сертифікати у ЄДЕБО

 До уваги закладів вищої та фахової передвищої освіти! 

 
ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» повідомляє. 

З питань внесення/оновлення даних щодо сертифікатів про акредитацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) закладам освіти необхідно надіслати лист на електронну адресу info@ak.gov.ua, додаючи скановані копії сертифікатів, інформацію про які необхідно оновити.

До уваги закладів фахової передвищої та вищої освіти.

    До уваги закладів фахової передвищої та вищої освіти

      Надаємо роз'яснення Міністерства освіти і науки України щодо оформлення/переоформлення сертифікатів про акредитацію (посилання).

Щодо переоформлення сертифікатів

    У зв’язку з численними зверненнями закладів освіти щодо переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  на сертифікати про акредитацію всіх освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності, повідомляємо, що відповідно до пункту 10 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про фахову передвищу освіту» (набув чинності з 09.08.2019) вищезазначене переоформлення буде можливим за умови наявності контингенту здобувачів освіти на день подання заяви про переоформлення.

Щодо акредитації ОКР "молодший спеціаліст"

 До уваги закладів освіти!

     У зв’язку з численними зверненнями щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста повідомляємо, що прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про фахову передвищу освіту» (набув чинності з 09.08.2019) пп. 4, 5 встановлено:

  «4) сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, дійсні на день набрання чинності цим Законом, продовжуються до завершення навчання осіб, які вступили до відповідних закладів освіти для здобуття такого освітньо-кваліфікаційного рівня до 31 грудня 2019 року, без необхідності їх переоформлення у разі завершення строку їх дії;

 5) акредитацію освітньо-професійних програм молодших спеціалістів до завершення відповідної підготовки здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей».

     Отже, заяви про проведення акредитації освітньо-професійних програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста подаються до Міністерства освіти і науки України в порядку, який раніше був передбачений для акредитації напрямів підготовки і спеціальностей.

Повідомлення

       ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» з 01 лютого 2018 року надає доступ до інформації про стан проходження справ у нашій установі 

       Інформація про стан проходження справ розміщена на сайті у розділі «Онлайн».

      Інформація подана про справи, котрі надійшли до нашої установи, починаючи з 1 січня 2018 року. Інформація оновлюється щодня (крім вихідних) до 17 години. У першій колонці зазначено номер справи, за яким її можна ідентифікувати у загальній черзі.

      Розміщуючи цю інформацію, повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» визначено терміни проведення акредитаційної експертизи. Так, попередня експертиза документів проводиться упродовж 20 днів із дня їхнього отримання, рішення про створення експертної комісії – упродовж 15 днів після завершення попередньої експертизи документів.

      Виготовлення сертифікатів про акредитацію здійснюється в порядку загальної черги. Після чергового засідання Акредитаційної комісії, підписання Міністром освіти і науки України наказу про затвердження рішення Комісії, першочергово виготовляються сертифікати про акредитацію напрямів підготовки (спеціальностей) та освітніх програм, стосовно яких прийнято позитивне рішення на цьому засіданні. 

Акредитаційна комісія

Розклад засідань

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: