Повідомлення

      У зв'язку з неочікувано великою кількістю охочих взяти участь у Семінарі з питань акредитації, наразі розглядаємо можливість проведення аналогічного Семінару у першій половині квітня. 

          Будь ласка, стежте за  інформацією на сайті. Про реєстрацію учасників, дату, час та місце проведення чергового Семінару буде повідомлено завчасно.

Повідомлення

       Чергове засідання Акредитаційної комісії відбудеться 20 лютого 2018 року о 15:00 за адресою: м. Київ, вул. Металістів, 5-А, ІІІ поверх, зала засідань.

       У зв’язку з цим повідомляємо, що, відповідно до п. 21 протоколу № 114 засідання Акредитаційної комісії від 27.01.2015, включення документів, які виносяться на розгляд чергового засідання, припиняється за сім календарних днів. З огляду на це, останній день включення матеріалів до порядку денного чергового засідання Акредитаційної комісії – 13 лютого 2018 р.

Повідомлення

 До уваги закладів освіти!

 21 березня 2018 року о 11.00 відбудеться Семінар з питань проходження акредитаційної експертизи.

   

Питання, що виносяться на обговорення:

  •     Державні вимоги до акредитації спеціальностей та напрямів підготовки;
  •    Формування акредитаційних матеріалів та порядок проходження акредитаційної експертизи;
  •    Особливості проходження акредитації освітніх програм;
  •    Порядок внесення висновків акредитаційної експертизи у порядок денний засідання Акредитаційної комісії;
  •    Продовження терміну дії сертифікатів;
  •    Замовлення виготовлення сертифікатів та оплата. 

  Реєстрацію завершено!!! Перелік зареєстрованих закладів

Повідомлення

До уваги закладів освіти

       ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» з 1 лютого 2018 року надає доступ до інформації про стан проходження справ у нашій установі із питань проведення акредитаційної експертизи.

       Інформація про стан проходження справ розміщена на сайті у розділі «Онлайн». Інформація подана про справи, котрі надійшли до нашої установи, починаючи з 1 січня 2018 року. Інформація оновлюється щодня (крім вихідних) до 17 години. У першій колонці зазначено номер справи, за яким її можна ідентифікувати у загальній черзі.

      Розміщуючи цю інформацію, повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» визначено терміни проведення акредитаційної експертизи. Так, попередня експертиза документів проводиться упродовж 20 днів із дня їхнього отримання, рішення про створення експертної комісії – упродовж 15 днів після завершення попередньої експертизи документів.

      Виготовлення сертифікатів про акредитацію здійснюється в порядку загальної черги. Після чергового засідання Акредитаційної комісії, підписання Міністром освіти і науки України наказу про затвердження рішення Комісії, першочергово виготовляються сертифікати про акредитацію напрямів підготовки (спеціальностей) та освітніх програм, стосовно яких прийнято позитивне рішення на цьому засіданні. .

Повідомлення

Інформація для професійно-технічних навчальних закладів, стосовно яких Акредитаційною комісією України прийнято рішення про проходження атестації

       Із питань отримання Свідоцтв про проходження атестації радимо звертатись до відповідних Департаментів Міністерства освіти і науки України.

        Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» за вашим запитом зможе надати витяг із рішення Акредитаційної комісії України про проходження атестації конкретним закладом освіти. Запит у електронній формі просимо надсилати на адресу info@ak.gov.ua.

Повідомлення

До уваги закладів вищої освіти!

   У зв'язку із набранням чинності 28 вересня 2017 р. Законом України «Про освіту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-VІІІ, Міністерство освіти і науки України повідомляє наступне.

Зазначеним Законом внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», доповнивши його, зокрема, підпунктом 20 пункт 2 розділу XV такого змісту: до затвердження положення про акредитацію освітніх програм таку акредитацію здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей.

Враховуючи вищезазначене, закладам вищої освіти, що виявили бажання пройти акредитацію освітніх програм у сфері вищої освіти, необхідно подавати матеріали акредитаційних справ до МОН України за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 10, каб. 25 (Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування). Зразок заяви

Закладам вищої освіти, що виявили бажання пройти акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей за Переліком напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра (2006-2010 рр.), необхідно подавати матеріали акредитаційних справ до МОН України за адресою: м. Київ, вул. Металістів, 5-А, каб. 15 (Державна освітня установа "Навчально-методичний центр з питань якості освіти"). Зразок заяви

Повідомлення, роз’яснення

До уваги представників засобів масової інформації!  

На засідання Акредитаційної комісії допускаються виключно акредитовані представники засобів масової інформації.

Акредитація на будь-який захід, що проводиться Міністерством освіти і науки України, є обов’язковою. Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється прес-службою Міністерства після оприлюднення анонсу на відповідну подію, до 18 год. 00 хв. дня, що передує дню засідання. Акредитація здійснюється за тел. (044) 481-32-62.

Допуск на місце проведення будь-якого заходу Міністерства представників ЗМІ здійснюється виключно за попередньо складеними прес-службою списками акредитації журналістів. 

До уваги навчальних закладів!

 

1. Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» повідомляє, що присутність представника закладу необхідна тільки у разі отримання бланків сертифікатів про акредитацію, свідоцтв про атестацію.

Повідомляємо, що заяви про видачу/переоформлення сертифікатів про акредитацію, свідоцтв про атестацію, висновки експертних комісій, акредитаційні матеріали тощо бажано надсилати поштовим зв’язком (Укрпошта, Нова пошта, кур’єрська доставка).

Усі рахунки-фактури, договори та акти виконаних робіт для закладів будуть надсилатися поштовим зв’язком.

2. Акредитація напрямів підготовки і спеціальностей

2.1. Відповідно до Наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565 "Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей", Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» здійснює переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей вищим навчальним закладам відповідно до отриманих ліцензій та витягів щодо права здійснення освітньої діяльності закладів освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти у зв’язку із запровадженням переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, відповідно до актів узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти до 31 серпня 2016 року.

Розгляд заяв про переоформлення сертифікатів про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста здійснюється у пріоритетному порядку поза чергою. Зразок заяви

2.2. На виконання п. 17 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» акредитація підготовки магістрів за спеціальністю дає навчальному закладу право на продовження строку дії сертифікатів про акредитацію підготовки спеціалістів за відповідною спеціальністю, бакалаврів за відповідним напрямом підготовки, крім відокремлених структурних підрозділів, на строк дії сертифіката про акредитацію підготовки магістрів.

Заява на продовження строку дії сертифікатів про акредитацію подається до Державної освітньої установи "Навчально-методичний центр з питань якості освіти". Зразок заяви

2.3. Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014, з урахуванням пункту 2 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» № 1731-VIII від 03.11.2016 «Дія акредитаційних сертифікатів тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, які на день переміщення з тимчасово окупованої території або з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, були чинними, продовжується на період проведення антитерористичної операції, але не більш як на п’ять років з дня закінчення терміну дії відповідних акредитаційних сертифікатів», навчальний заклад подає заяву до Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». Зразок заяви

Питання щодо продовження строку дії сертифікатів про акредитацію включається до порядку денного чергового засідання Акредитаційної комісії.

3. Ліцензування

З питань ліцензування, виготовлення/переоформлення ліцензій закладам вищої освіти необхідно звертатись до Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України

Телефон: 044 481-32-89; 044 481-32-72

Акредитаційна комісія

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 127

        Під головуванням заступника голови Акредитаційної комісії Юрія Івановича Якименка 13 грудня 2017 року відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії.

            На розгляд Акредитаційної комісії, протокол № 127 було подано 52 справи про акредитацію (напрямів підготовки, спеціальностей), З них 4 – первинна акредитація, 48 – чергова акредитація, а також 96 справ з первинної акредитації освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем. На засіданні були також розглянуті питання про продовження терміну дії сертифікатів, продовження терміну дії сертифікатів для переміщених навчальних закладів та питання щодо атестації у сфері професійно-технічної освіти.

        Із протоколом рішення Акредитаційної комісії можна ознайомитись у розділі "Протоколи засідань". 

    

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 126

       Під головуванням Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич 03 липня 2017 року відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії. Було розглянуто наступні питання: акредитація напрямів підготовки, спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, продовження терміну дії сертифікатів, продовження терміну дії сертифікатів для переміщених навчальних закладів та питання щодо атестації у сфері професійно-технічної освіти.

       Членами Акредитаційної комісії було розглянуто питання про внесення змін до складу Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти.

        Із протоколом рішення Акредитаційної комісії можна ознайомитись у розділі "Протоколи засідань". 

    

Засідання Акредитаційної комісії, протокол № 125

   26 квітня 2017 року під головуванням Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич відбулося чергове засідання Акредитаційної комісії.

На засіданні розглянуті питання та ухвалені рішення щодо: акредитації напрямів (спеціальностей) у вищих навчальних закладах, продовження строку дії сертифікатів про акредитацію, продовження та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей тимчасово переміщених вищих навчальних закладів на період проведення антитерористичної операції, питання щодо атестації у сфері професійно-технічної освіти.

З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії низці навчальних закладів відмовлено в продовженні строку дії сертифікатів про акредитацію підготовки спеціалістів (бакалаврів) на строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки магістрів з таких причин: 1) термін дії сертифіката закінчився; 2) акредитація підготовки магістрів проведена до набрання чинності постанови КМУ № 507 від 27.05.2014 (15.10.2014).

З протоколом рішення Акредитаційної комісії можна ознайомитись у розділі "Протоколи засідань"

Розклад засідань

Корисні посилання на ресурси партнерів та соціальні програми: