головна сторінка
УВАГА!!!!

Завідувач відділу супроводу експертизи та акредитації освітніх програм
Основні вимоги:
– повна вища освіта;
– стаж роботи у закладі вищої, фахової передвищої освіти, або на державній
службі, або в установах, що забезпечують надання організаційних послуг,
пов’язаних з акредитацією, не менше ніж 2 роки;
– упевнений користувач ПК (Word, Excel, PowerPoint).
– грамотна усна й письмова українська мова.

Провідний фахівець
Основні вимоги:
– вища освіта (бакалавр, магістр);
– упевнений користувач ПК (Word, Excel, PowerPoint);
– грамотна усна й письмова українська мова.

Юрист
Основні вимоги:
– вища освіта (бакалавр, магістр) відповідного напряму підготовки;
– упевнений користувач ПК (Word, Excel, PowerPoint);
– грамотна усна й письмова українська мова.

Резюме надсилати на електронну пошту Центру info@ak.gov.ua

ДО УВАГИ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ!

Державна служба якості освіти України оголошує додатковий набір кандидатів для участі у відборі експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти за такими спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 Філологія
041 Богослов’я
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля
081 Право
091 Біологія та біохімія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю**
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
106 Географія
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека та захист інформації
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135 Суднобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
171 Електроніка
172 Електронні комунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
175 Інформаційно-вимірювальні технології
176 Мікро- та наносистемна техніка
181 Харчові технології
182 Технології легкої промисловості
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія
187 Деревообробні та меблеві технології
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
221 Стоматологія
222 Медицина
223 Медсестринство
224 Технології медичної діагностики та лікування
225 Медична психологія
226 Фармація, промислова фармація
227 Терапія та реабілітація
228 Педіатрія
229 Громадське здоров’я
231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм і рекреація
251 Державна безпека
252 Безпека державного кордону
253 Військове управління (за видами збройних сил)
254 Забезпечення військ (сил)
255 Озброєння та військова техніка
256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)***
257 Управління інформаційною безпекою
261 Пожежна безпека262 Правоохоронна діяльність
263 Цивільна безпека
271 Морський та внутрішній водний транспорт****
272 Авіаційний транспорт
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Зареєструватися для участі у відборі можна за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1rs31VlrNVFLgUJskRqnaSlZ_OFURC-vffpS_bQ8RdwI/edit

Для уточнення інформації телефонуйте на номер (044) 290-45-76 або пишіть на електронну адресу expert.akr@gmail.com

До уваги закладів освіти

Інформуємо Вас, що відповідно до наказу МОН України від 05.04.2023 № 392 «Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою кабінету міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1392» підлягають переоформленню чинні сертифікати про акредитацію на сертифікати з новою назвою спеціальності. При цьому назва ОПП має бути збережена та вказана у відповідності з раніше отриманим сертифікатом, що переоформлюється.

До уваги закладів фахової передвищої освіти!

Питання підтвердження рішень про акредитацію ОПП ФПО відповідно до наказу МОН України від 05.04.2023 № 392 «Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою кабінету міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1392» див. за посиланням: https://sqe.gov.ua/do-uvagi-zakladiv-fakhovoi-peredvishhoi/

ДО УВАГИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ!

     Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» за дорученням Державної служби якості освіти України розпочинає серію онлайн-курсів підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти:

І. Курс підвищення кваліфікації «Сертифікація в деталях для педагогічних працівників» (1 кредит ЄКТС)

У програмі курсу:

 • філософія сертифікації, її мета й нормативно-правове забезпечення;
 • особливості процедури сертифікації, її етапи;
 • функції учасника, експерта та шкільної адміністрації під час сертифікації;
 • докладні роз’яснення, рекомендації й інструменти слухачам курсу для формування необхідних знань і вмінь та їх успішного застосування під час проходження сертифікації.

Зареєструватися для участі в онлайн-курсі «Сертифікація в деталях для педагогічних працівників» можна за посиланням:

Вартість участі – 1200 грн

ІІ. Курс підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти з питань формування та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти (1 кредит ЄКТС)

У програмі курсу:

 • державна політика щодо забезпечення якості освіти;
 • формування та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • напрями самооцінювання якості освітньої діяльності;
 • організація проведення самооцінювання якості освітніх та управлінських процесів діяльності закладів загальної середньої освіти з використанням інформаційно-аналітичної системи зовнішнього оцінювання і самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах освіти.

     Зареєструватися для участі в онлайн-курсі з питань формування та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти можна за посиланням:

Вартість участі – 1200 грн

ІІІ. Курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації-2022» (1 кредит ЄКТС)

У програмі курсу:

 • історія сертифікації та результати пілотного проєкту сертифікації в Україні;
 • формування уявлень про місію експерта, його роль та повноваження;
 • методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації;
 • ознайомлення з вимогами щодо заповнення експертного висновку та роботи з ним.

Зареєструватися для участі в онлайн-курсі «Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів під час сертифікації-2022»можна за посиланням:

Вартість участі – 1200 грн

     До проведення лекцій залучені фахівці Державної служби якості освіти України. За результатами онлайн-курсів підвищення кваліфікації будуть видані відповідні сертифікати.

Онлайн-курси відбуватимуться на платформі Zoom.

Підставою для участі є реєстрація та укладання договору про оплату.

Після реєстрації на Вашу поштову адресу буде надіслано договір про оплату та акт приймання-надання послуг. Заповнені договір про оплату та акт приймання-надання послуг потрібно надіслати на адресу:

03057 м. Київ, вул. Металістів, 5А,

Державна освітня установа

«Навчально-методичний центр з питань якості освіти»

     Після здійснення оплати на Вашу електронну пошту буде надіслано лист-запрошення з ID та паролем доступу до семінару.

Для уточнення інформації телефонуйте на номер (044) 204-98-06 або пишіть на електронну адресу info@ak.gov.ua

До уваги закладів фахової передвищої освіти!

     На виконання постанови КМУ від 21.03.2022 № 338 повідомляємо:для отримання позначки «акредитовано» освітньо-професійних програм, що були  переоформлені на підставі акредитації молодшого спеціаліста, де наразі відсутня оплата, необхідно повідомити про це на електрону пошту info@ak.gov.ua, або тел./viber – 0994802735

     З приводу отримання рахунку на оплату або сертифікатів про акредитацію – 0956831826

До уваги закладів освіти!

     Для переоформлення сертифікатів про акредитацію виданих Міністерством освіти і науки України з підстав викладених у п. 211 постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978, необхідно:

– надіслати заяву (форма заяви на сайті ak.gov.ua) та скан-копії відповідних сертифікатів на електронну адресу info@ak.gov.ua

     До переоформлення у ЄДБО буде тимчасово внесено дані старих сертифікатів, які підлягають переоформленню (для відкриття можливості отримання дипломів). Зазначені дані буде замінено по завершенню процедур переоформлення.

     Договір та рахунок на оплату відповідних послуг буде надіслано на офіційну пошту закладу освіти після закінчення воєнного стану.

     Бережіть себе! Слава Україні!

До уваги закладів освіти!

  З метою підвищення кваліфікації працівників закладів освіти (внутрішньокорпоративних експертів), відповідальних за акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, за дорученням Державної служби якості освіти України,  Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» розпочинає серію онлайн-семінарів з питань акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

У програмі:

 •  нормативно-правові акти як інструмент забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 •  правовий статус безпосередніх учасників акредитаційної експертизи;
 •  порядок проведення акредитаційної експертизи;
 •  процес ухвалення та оскарження рішень;
 •  застосування критеріїв оцінювання освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти;
 •  особливості формування відомостей про самооцінювання.
 •  звіт за результатами акредитаційної експертизи: права та обов’язки закладу фахової передвищої освіти.

 

До проведення лекцій залучені фахівці Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

 За результатами семінару буде видано сертифікат про участь.

 Онлайн-семінари проходитимуть на платформі Zoom.

 Підставою для участі є реєстрація та укладання договору про оплату.

 Зареєструватися для участі можна за посиланням:

 Після реєстрації на Вашу поштову адресу буде надіслано договір про оплату та акт приймання-надання послуг. Заповнені договір про оплату та акт приймання-надання послуг потрібно надіслати на адресу:

 03057 м. Київ, вул. Металістів, 5А,

 Державна освітня установа

 «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»

 Вартість участі – 1000 грн

Після здійснення оплати на Вашу електронну пошту буде надіслано лист-запрошення з ID та паролем доступу до семінару.

 Для уточнення інформації телефонуйте на такі номери: (044) 204-98-06, (044) 290-45-76.

Державна служба якості освіти розпочинає акредитацію освітньо-професійних програм для закладів, які планують випуск в грудні 2021 – лютому 2022 року

18 січня 2022 року Служба розпочинає акредитацію освітньо-професійних програм для закладів, які планують випуск в грудні 2021 – лютому 2022 року за новими, вперше започаткованими освітньо-професійними програмами в межах спеціальностей, та неакредитованими за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Процедура триває два місяці з моменту подання заяви до прийняття рішення. Тим закладам освіти, що планують випуск у червні 2022 року і не мають акредитації рекомендовано подавати документи з березня 2022 року.

Перелік документів і матеріалів, що подає заклад фахової передвищої освіти до Державної служби якості освіти України для проходження акредитації:

 1. Заява про проведення акредитації освітньо-професійної програми (Додаток 3 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (пункт 1 розділу II Положення));
 2. Освітньо-професійна програма та навчальний план (навчальні плани) за цією програмою;
 3. Відомості про самооцінювання відповідно до критеріїв (Додаток 1 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти (пункт 2 розділу I Положення));
 4. Рецензії (відгуки) роботодавців та/або керівників баз виробничих практик за останні п’ять років (за наявності).

Документи та матеріали подаються через сайт Служби за посиланням:

Також нагадуємо, що у березні 2022 року Служба розпочне акредитацію освітньо-професійних програм для закладів, які планують випуск фахівців у червні 2022 року за новими, вперше започаткованими, в межах спеціальностей освітньо-професійними програмами, неакредитованих за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Процедура триває два місяці з моменту подання заяви до прийняття рішення.

До уваги закладів фахової передвищої освіти!

Повідомляємо, що з січня 2022 року Державною службою якості освіти України розпочато переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх (освітньо-професійних) програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на сертифікати про акредитацію однойменних освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра.

Відповідно до роз’яснення Міністерства освіти і науки України (лист від 04.01.2022 № 1/17-22) переоформленню підлягають сертифікати про акредитацію освітніх (освітньо-професійних) програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, видані Акредитаційною комісією України, є сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей в межах певних освітніх (освітньо-професійних) програм. Це дає підстави для переоформлення таких сертифікатів на сертифікати про акредитацію однойменних освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до умов, визначених пунктом 10 частини другої розділу XIV Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про фахову перевищу освіту».

До уваги закладів фахової передвищої освіти!

        Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2021 р. № 762 «Деякі питання оформлення, переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти (їх дублікатів)» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2021 за № 1395/37017, Державною службою якості освіти України розпочато прийом заяв на переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності.

      Закладам необхідно подати скановану копію заяви на електронну адресу fpo@sqe.gov.ua за формою згідно Додатку 1 вище зазначеного наказу МОН України. До заяви додаються скановані копії сертифікатів, які підлягають переоформленню.

ЗАЯВА
про переоформлення сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти

(на бланку організації)

«___»____________ 20_ р.  № ________Державна служба якості освіти України
Заявник
(повна назва закладу освіти / юридичної особи)
 
Код закладу освіти в ЄДЕБО 
Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 
Керівник
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
 
Посада керівника 
Місцезнаходження юридичної особи 
Місце провадження освітньої діяльності юридичної особи 
Номер телефону 
Адреса електронної пошти 
Найменування структурного підрозділу юридичної особи (повне найменування відокремленого структурного підрозділу)* 
Код ВСП в ЄДЕБО* 
Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)* 
Керівник структурного підрозділу юридичної особи (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)* 
Посада керівника структурного підрозділу юридичної особи* 
Місцезнаходження структурного підрозділу юридичної особи* 
Місце провадження освітньої діяльності структурного підрозділу юридичної особи* 
Номер телефону структурного підрозділу юридичної особи* 
Адреса електронної пошти структурного підрозділу юридичної особи* 

Просимо здійснити переоформлення сертифікатів** про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти на підставі:
________________________________________________________
(зазначається підстава для переоформлення сертифіката)
Ідентифікатор ОПП в ЄДЕБО 
Повна назва ОПП 
Галузь знань 
Код та назва спеціальності 
Спеціалізація (за наявності) 
Ідентифікатор ОПП в ЄДЕБО 
Рішення про акредитацію 
Серія, номер, дата видачі сертифіката, який переоформлюється 

  

______________________________________________________________________________
(найменування посади керівника структурного підрозділу юридичної особи)*(підпис)*    (Власне Ім’я ПРІЗВИЩЕ)*
____________________________________    _________________  _________________________
(найменування посади керівника юридичної особи)(підпис)    (Власне Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                    

                                    

               

До уваги закладів фахової передвищої освіти!

З метою своєчасного переоформлення та видачі сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти просимо звернути вашу увагу на ряд типових помилок, які виявлені при розгляді заяв на переоформлення сертифікатів про акредитацію:

– Ідентифікатор та назва ОПП повинні відповідати записам у ЄДЕБО (ця інформація переноситься до сертифіката про акредитацію). Невідповідність такої інформації надає право на відмову у переоформленні сертифіката про акредитацію.

– Відповідно до підпункту 10 пункту 2 розділу XIV Закону України «Про фахову передвищу освіту» на заявленій для переоформлення сертифікату освітній програмі повинен бути наявний контингент здобувачів освіти.

– Переоформленню підлягають сертифікати про акредитацію спеціальностей за переліком галузей знань і спеціальностей, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.

– Назва закладу освіти у сертифікаті не відповідає назві закладу освіти від якого подана заява. В такому разі, якщо заклад освіти було перейменовано відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» додається наказ про перейменування. В інших випадках (злиття, реорганізація, тощо) заклад освіти переоформлює наявний сертифікат в частинні назви закладу звернувшись до Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» та подає його до Служби для отримання сертифікату про акредитацію освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра.

ДО УВАГИ КАНДИДАТІВ,

які надіслали анкети для участі у відборі експертів для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти!

 За дорученням Державної служби якості освіти України з 14 червня 2021 року Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» розпочинає серію онлайн-семінарів для підготовки експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

 У програмі:

 • нормативне забезпечення процесу акредитації;
 • правовий статус експертів, що проводять акредитацію;
 • порядок проведення акредитаційної експертизи;
 • процес ухвалення та оскарження рішень;
 • критерії оцінювання якості освітньо-професійних програм;
 • механізм та особливості формування звіту за результатами акредитаційної експертизи.

До проведення лекцій залучені фахівці Державної служби якості освіти України та Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

За результатами навчання буде видано сертифікат про підтвердження статусу експертів, що здійснюватимуть акредитаційну експертизу освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

Онлайн-семінари проходитимуть на платформі Zoom. ID та пароль доступу до семінару будуть надіслані кожному кандидату в експерти на електронну пошту. 

Участь у семінарах для кандидатів у експерти безкоштовна.

Для уточнення інформації телефонуйте на такі номери: (044) 204-98-06, (044) 294-61

ДО УВАГИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ!

24 березня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах, затвердженого постановою КМУ від 09.08.2001 № 978. 

Державна служба якості освіти України уповноважила Державну освітню установу «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» здійснювати оформлення/переоформлення та видачу сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей, освітніх програм у сфері вищої освіти, наданих Міністерством освіти і науки України.

Заяви про видачу/переоформлення сертифікатів про акредитацію необхідно надсилати на адресу ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»: вул. Металістів, 5А, м. Київ, 03057.

Інформація про стан проходження заяв про виготовлення/переоформлення сертифікатів про акредитацію розміщена у розділі «Онлайн» (Реєстрація заяв про видачу/переоформлення сертифікатів про акредитацію).

Відповіді на додаткові питання можна отримати за тел. (044) 204 98 06 або надіславши повідомлення на електронну адресу: info@ak.gov.ua.

 Підписано МЕМОРАНДУМ  ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ПАРТНЕРСТВО між Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» та Державною освітньою установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

Меморандум передбачає:

 • розроблення й реалізацію спільних проєктів, що спрямовані на підвищення рівня якості освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»; 
 • врахування аналітичної інформації щодо результатів атестації студентів закладів фахової передвищої освіти у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту при прийнятті рішень під час акредитаційної експертизи;
 • проведення спільних заходів, присвячених питанням щодо підвищення якості фахової передвищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
 • залучення представників Центру тестування до здійснення експертно-консультаційної діяльності при розгляді акредитаційних матеріалів у галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
 • розроблення та реалізація спільних програм співпраці з питань забезпечення якості освіти, запобігання та протидії корупції.

Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» повідомляє.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 201-р Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» із сфери управління Міністерства освіти і науки України передана до сфери управління Державної служби якості освіти України.

ДОУ “Навчально-методичний центр з питань якості освіти” повідомляє, сертифікати про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей та освітніх програм, відповідно до рішень Акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року, від 03 червня 2020 року  та від 09 липня 2020 року, від 19 січня 2021 року (протоколи 138, 139, 140, 141) виготовлено.

     У Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) дані про сертифікати буде верифіковано після здійснення оплати за послуги організаційного характеру пов’язані з проведенням акредитаційної експертизи.

     Оригінали сертифікатів про акредитацію можна отримати, попередньо домовившись про дату  та час за ном. тел.: (044) 204 98 06; (063) 684 30 99.

Для отримання сертифікатів необхідно:

–    довіреність;

–    документ, що посвідчує особу;

–    заява про видачу сертифікатів.

За додатковою інформацією звертайтесь за ном. тел. (063) 684 30 99

До уваги закладів вищої та фахової передвищої освіти!  

ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» повідомляє. 

З питань внесення/оновлення даних щодо сертифікатів про акредитацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) закладам освіти необхідно надіслати лист на електронну адресу info@ak.gov.ua, додаючи скановані копії сертифікатів, інформацію про які необхідно оновити.

  До уваги закладів фахової передвищої та вищої освіти

      Надаємо роз’яснення Міністерства освіти і науки України щодо оформлення/переоформлення сертифікатів про акредитацію (посилання).

У зв’язку з численними зверненнями закладів освіти щодо переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  на сертифікати про акредитацію всіх освітньо-професійних програм освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра в межах відповідної спеціальності, повідомляємо, що відповідно до пункту 10 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про фахову передвищу освіту» (набув чинності з 09.08.2019) вищезазначене переоформлення буде можливим за умови наявності контингенту здобувачів освіти на день подання заяви про переоформлення.

 До уваги закладів освіти!

У зв’язку з численними зверненнями щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста повідомляємо, що прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про фахову передвищу освіту» (набув чинності з 09.08.2019) пп. 4, 5 встановлено:

  «4) сертифікати про акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, дійсні на день набрання чинності цим Законом, продовжуються до завершення навчання осіб, які вступили до відповідних закладів освіти для здобуття такого освітньо-кваліфікаційного рівня до 31 грудня 2019 року, без необхідності їх переоформлення у разі завершення строку їх дії;

 5) акредитацію освітньо-професійних програм молодших спеціалістів до завершення відповідної підготовки здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей».

     Отже, заяви про проведення акредитації освітньо-професійних програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста подаються до Міністерства освіти і науки України в порядку, який раніше був передбачений для акредитації напрямів підготовки і спеціальностей.

ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» з 01 лютого 2018 року надає доступ до інформації про стан проходження справ у нашій установі 

       Інформація про стан проходження справ розміщена на сайті у розділі «Онлайн».

      Інформація подана про справи, котрі надійшли до нашої установи, починаючи з 1 січня 2018 року. Інформація оновлюється щодня (крім вихідних) до 17 години. У першій колонці зазначено номер справи, за яким її можна ідентифікувати у загальній черзі.

      Розміщуючи цю інформацію, повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» визначено терміни проведення акредитаційної експертизи. Так, попередня експертиза документів проводиться упродовж 20 днів із дня їхнього отримання, рішення про створення експертної комісії – упродовж 15 днів після завершення попередньої експертизи документів.

      Виготовлення сертифікатів про акредитацію здійснюється в порядку загальної черги. Після чергового засідання Акредитаційної комісії, підписання Міністром освіти і науки України наказу про затвердження рішення Комісії, першочергово виготовляються сертифікати про акредитацію напрямів підготовки (спеціальностей) та освітніх програм, стосовно яких прийнято позитивне рішення на цьому засіданні.